Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАКОНЪТ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ МИНА ПРЕЗ СИТОТО НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД


Конституционният съд отхвърли искането на 50 депутати
да бъде обявен за противоконституционен Закона за изменение на
Закона за гарантиране на влоговете.


Както е известно, президентът Петър Стоянов подписа
Указа за обнародване на закона с единственото условие да се промени
текстът, който възлага на президентската институция неприсъщи
отговорности и функции, които не са предвидени в конституцията.
Става въпрос за правото на президента да назначава председател
на управителния съвет на Фонда за гарантиране на депозитите. Близо
месец и половина по-късно - на 17 юни 1998 г., парламентът измени
чл.9, ал.2, т.1 от закона и записа, че председателят на УС на
фонда ще се назначава от Министерския съвет. Промяната на текста
обаче бе приета на първо и второ четене в един ден. Точно този
факт стана повод 50-те депутати от левицата да поискат Конституционният
съд да обяви за противоконституционно решението на Народното събрание.
Като аргумент те са представили стенографския протокол от заседанието
на парламента от 17.06.1998 година. Според протестиращите депутати
с двете гласувания на промяната в закона на едно заседание е нарушен
чл. 88, ал. 1 от конституцията. Освен това при второто гласуване
не е бил налице необходимият кворум, което пък е нарушение на
чл. 81, ал. 1 от основния закон на страната.


В становищата на Министерския съвет и БНБ, изпратени
до Конституционния съд на 28 септември, се казва, че искането
на 50-те депутати е неоснователно. Аргументите са, че съгласно
чл. 88 от конституцията законите се обсъждат и приемат с две гласувания,
които се извършват на отделни заседания, но по изключение парламентът
може да реши двете гласувания да се извършат и в едно заседание.
Освен това от стенографския протокол става ясно, че предложението
на председателя на Бюджетната комисия Йордан Цонев законът да
се гласува на второ четене на същото заседание е прието с 98 гласа
за, 39 - против, и 7 - въздържали
се, от общо гласували 144 депутати. Става ясно също така,
че предложението на депутата от левицата Любен Корнезов да се
отложи второто гласуване за друго заседание е отхвърлено.


Според конституционните съдии не е основателно и
твърдението на внеслите искането парламентаристи, че е липсвал
кворум от минимум 121 народни представители при второто гласуване
и по този начин законът е бил приет в нарушение на чл.81, ал.1
от конституцията. Твърдението на депутатите от левицата се основава
на факта, че в гласуването са участвали 120 депутати. Както
нееднократно е приемал Конституционния съд, кворумът на Народното
събрание се определя от броя на присъстващите в пленарната зала
депутати, а не от броя на гласувалите. Така констатацията за липса
или наличие на кворум може да прави само Народното събрание. Такава
констатация обаче липсва в стенографския протокол за заседанието,
на което е приет оспорваният закон - се казва в становището
на Конституционния съд. С решение N28 от 20 октомври 1998 г. КС
отхвърли искането да се обяви за противоконституционно изменението
на Закона за гарантиране на влоговете.

Facebook logo
Бъдете с нас и във