Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАКОНЪТ Е ОПРАВДАНО ДРАСТИЧЕН

Г-н Гущеров, намирате ли някакво предзнаменование в това, че вашето застрахователно дружество първо получи лиценз? Каква е следващата цел, към която се насочва Орел?


- В продължение на 8-9 години очаквах този момент, когато пазарът ще започне да се регулира, а застрахователите да се лицензират. Радвам се, че точно ние сме първите получили разрешение за застрахователна дейност, и се надявам, че и с работата си ще сме сред първите. За никого не е тайна, че през последните няколко години в областта на застраховането нещата малко или много бяха объркани. Едва ли обаче значителното лицензиране ще сложи ред като с магическа пръчка. Пред нас предстои един доста сложен период, свързан с несигурността, съществуваща около дружествата, които евентуално няма да вземат лиценз.


Има ли застрахователна компания Орел идеи как ще се включи в предстоящото преразпределение на пазара? Обсъждали ли сте със свои колеги да поемете обслужването на клиентелата на дружество, което не е получило застрахователен лиценз?


- И Феникс, и Орел могат да поемат обслужването на застрахователните пакети на друго дружество, но ние не бихме се втурнали в преразпределението на пазара на всяка цена. На практика като вече лицензиран застраховател ние имаме задължението да подпомогнем пазара. Затова сме склони да търсим варианти, с които да защитим лицата, застраховани в дружества, които няма да получат лиценз. Засега обаче не сме преговаряли с никой от колегите за прехвърлянето на застрахователен пакет от тях при нас.


Вие получихте общозастрахователен лиценз. Възнамерявате ли обаче в бъдеще да кандидатствате и за презастрахователен лиценз или поне ще предлагате ли на вашите клиенти пасивно презастраховане?


- Орел е общозастрахователно дружество и то вече получи лиценз да упражнява тази дейност. Засега не възнамеряваме да се занимаваме с презастраховане, а що се отнася до поетите от нас рискове, ние си ги поделяме с чуждестранни застрахователни компании. Не мисля, че в момента в България има дружества, които могат да извършват солидна и коректна презастрахователна дейност. Нека си кажем истината в очите: компаниите у нас могат да извършват съзастраховане, но не и презастраховане. Това е моето лично мнение, макар някои колеги да се почувстват обидени. Но такава е действителността. Да се сравняваме с гигантите в застраховането, чиито резерви надхвърлят десетина-петнайсет пъти сумата на националния продукт на България звучи повече от несериозно.


Колко вида застрахователни услуги имате право да сключвате съгласно издадения ви лиценз и възнамерявате ли да изненадате клиентите си с нови застрахователни продукти?


- Ние кандидатствахме за почти всички видове застраховки, предвидени в закона, и получихме правото да ги предлагаме на нашите клиенти. Възможностите да се измисли някакъв супернов нетрадиционен застрахователен продукт, дори в международен план, не са твърде много. През деветте години работа в областта на застраховането освен натрупания опит разработихме и някои иновации в сферите на екологията, транспортните и здравните застраховки. Не не мисля, че оправдано на този етап да хвърляме усилия в подготовката и обслужването на нова продуктова гама.


А бихте ли предложили на своите клиенти застраховки срещу финансови рискове и има ли такъв вид услуги място на нашия пазар?.


- Не. Аз смятам, че в момента предлагането на такъв вид застрахователна услуга на нашия пазар е невъзможно. Смея даже да твърдя, че всички работили досега застрахователи, сблъскали се през последните години с горчивата реалност в България, мислят като мен по отношение на този екзотичен застрахователен продукт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във