Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЧИНОВНИЧЕСКИ РЪКАВЕЛИ

Социалните партньори да подпомогнат политическата воля и усилие на правителството да се направи българската администрация независима от политическите смени в страната - вицепремиерът Веселин Методиев предаде това послание от името на МС и остана с впечатление, че партньорите насреща го разбират. Партньорите от Националния съвет за тристранно сътрудничество обаче се оказаха с резерви - първо по процедурата, после по съдържанието на законопроекта за държавния служител. Разглезени - повече или по-малко от реверанси на предишни кабинети, те много се дразнят, когато проект тръгне рачешката. В случая - законопроектът бе гледан първо от МС, после показан на тристранния съвет и с множество бележки - снет на експертно ниво.


Принципните несъгласия на най-големия синдикат КНСБ по правителствения законопроект за държавния служител звучат така: предвижда стеснен обхват на действие - голяма част от служителите в бюджетната сфера не попадат в него; не дава възможност за колективно трудово договаряне и защита на синдикални членове при преминаване от по-висок ранг в по-висока длъжност. Като още по-пренебрежителен КНСБ тълкува факта, че проектът не предвижда участие на синдикати в дисциплинарния съвет, когато се обсъждат наказания на синдикални членове. Нищо лично, не е пренебрежение - така би могло да се резюмира тълкуванието на вицепремиера Методиев по този казус: Дисциплинарните съвети ще бъдат институции на правителството, ще работят с общи критерии. Работещите трябва да отговарят на общи принципи - така ще се изключва възможността за субективизъм в отделна държавна организация. Накратко - ще има общи, валидни за всички правила, разработени от МС.


Най-острото синдикално възражение по законопроекта е заради отсъствието на едно конституционно право - на стачка. Според тълкуванието на Подкрепа чл. 93 в проекта забранява такова право на държавния служител. Вицепремиерът Методиев парира категорично и това възражение: В никакъв случай не може да се ограничи това конституционно право. Няма да има забрана за стачки - по това сме единодушни.


Свободата на държавния чиновник да стачкува наистина изглежда спорна - ако беше безспорна, би била регламентирана законово във всички европейски страни, а не само в някои от тях. Така че, ако в бъдещия наш закон останат ограничения на това право, не могат да се извинят с отстоянието ни от развитите демокрации. Затова внимание заслужават същинските резерви на социалните партньори. Те намират, че не е добре написано най-важното, което цели един такъв закон - да осигури стабилност, не несменяемост, а стабилност на държавния служител по отношение на кариерата и на перспективната му квалификация. Трите страни в Тристранния съвет изглеждат силно заинтересовани текстът на закона да бъде поправен в тази му част при насроченото за този понеделник обсъждане на експертно ниво.


А парите откъде? - това работодателите нарекоха най-атрактивния въпрос, свързан с въвеждането на закона в живота. Предвижда се минималното възнаграждение на държавен служител да е не по-ниско от средната работна заплата на страната. От Българската стопанска камара питат - ако законът влезе в сила още тази година, откъде министър Радев ще вземе необходимите средства? Недоумението им се подхранва и от още нещо - в законопроекта е записано, че дори за обслужващия технически персонал, без да има чиновнически статут, ще се прилага същата система на заплащане.


Проблемът - откъде пари, не бива да вълнува партньорите - коментираха за в.БАНКЕРЪ двама от членовете на правителството. Законът няма да влезе в сила тази година - ще му трябват поне шест месеца подготвителен период. Обяснението е на министъра на държавната администрация Марио Тагарински, допълнението - от финансовия министър Муравей Радев: В момента сме в бюджетна процедура и всички министерства и ведомства, които трябва да увеличат разходите си с оглед на изискванията на закона за държавния служител - ще бъде добре да ги заявят при нас това лято. В диалога до есента ще уточним тези неща. Впрочем - Муравей Радев смята тези разноски за най-малкия бюджетен кахър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във