Банкеръ Daily

WWF България

Загубата на природа води до възход на пандемиите

Свръхексплоатацията на планетата е един от факторите, които стоят зад появата на нови заболявания. Това е тезата в анализ на WWF България, озаглавен "Загубата на природа и възходът на пандемиите". Той показва как начинът, по който човекът третира Земята, го поставя в непосредствен контакт с дивата природа, улеснявайки предаването на непознати болести, включително нови щамове бактерии и вируси. 

Незаконната търговия с диви животни допълнително спомага за разпространението им в глобален мащаб. Зоонозните заболявания или тези, които се предават от животни на хора, са сред най-големите заплахи за здравето. Световната здрава организация обяви че настоящата пандемия, както и най-малко 61 % от човешките патогени, са със зоонозен произход, а търговията с диви животни увеличава риска от тяхното разпространение. Други епидемии от близкото минало, сред които SARS, MERS и Ебола, също са резултат от вируси, предавани от животни на хора. Все още остават редица въпросителни относно произхода на COVID-19, но от СЗО потвърдиха, че със сигурност сме изправени пред зоонозно заболяване.Световната банка изчислява, че икономическата тежест на едва шест зоонозни заболявания възлиза на 80 млрд. долара за 12 години.

Човешката дейност причинява необратими последици върху нашата планета. Обезлесяването и изменението на естествените местообитания са отговорни за почти половината от нововъзникващите зоонозни заболявания. Тропическите гори, например, са дом на милиони видове, много от които непознати на науката. Изсичането им излага хората на контакт с нови патогени посредством животинските видове, останали без убежище. Така рискът от пандемии изисква решителни обединени действия за защита на живота и здравето на хората.

По данни на Интерпол престъпленията срещу околната среда са третият по размер криминален сектор в световен мащаб. Той включва бракониерството, незаконната сеч, както и търговията със застрашени животински и растителни видове. Организираната престъпност в този сектор става все по-активна, поради ниския риск, който крие, и по-леките наказания в сравнение с трафика на хора и наркотици. В Централна и Източна Европа, включително и в България, WWF си сътрудничи с Интерпол с цел по-висока ефективност при разкриването на актовете на горската престъпност.

Докато се справяме с последиците от Covid-19 трябва да имаме предвид че загубата на природа продължава и в момента. Опазването и възстановяването на природните екосистеми и услугите, които те предоставят, включително и регулирането на болестите, е неразривна част от поддържането на здравето на хората и общия дом, който всички споделяме.

Facebook logo
Бъдете с нас и във