Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА МЕТАЛХИМ ХОЛДИНГ КЪМ АГРОБИЗНЕСБАНК ОЩЕ НЕ СА ПОГАСЕНИ

На последния търг за продажба на движимо имущество, организиран от синдиците на обявената в несъстоятелност АГРОБИЗНЕСБАНК, са продадени около една трета от автомобилите, които банката имаше като обезпечение по отпуснати кредити на фирми от групата на Юнион алком (ЮАЛ), съобщиха от централата в Пловдив.


Опитите за реализация на тези залози започнаха още през 1996 г., но досега проведените търгове не дават значителен резултат. В структурата на кредитната задлъжнялост преобладават фирмите на бившите управители на банката Христо Александров и Христо Данов от кръга на ЮАЛ, които са получили над 64% от раздадените от банката заеми. v


До момента все още не е уреден въпросът с вземанията на банката от Металхим холдинг. АГРОБИЗНЕСБАНК имаше вземания от предприятия от ВПК за около 1.5 млн. щ. долара. Въпреки че миналата година те бяха оценени като несъбираеми, задълженията на Арсенал- Казанлък, и Аркус - Лясковец, вече са напълно изчистени. Големият длъжник от бранша остава Металхим холдинг, който досега е погасил около 385 млн. лева.


Продължават опитите на синдиците на АГРОБИЗНЕСБАНК да намерят купувач на банката в несъстоятелност. До момента обаче още няма проявен инвеститорски интерес. Въпреки успешната операция за изчистване на задължения на Нефтохим към АГРОБИЗНЕСБАНК и на кредитната институция към БНБ, чрез която бяха погасени около 5 млн. щ. долара, привлекателността на пловдивската банка за инвеститорите остава все още твърде ниска.

Facebook logo
Бъдете с нас и във