Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА КРЕДИТНА БАНКА КЪМ ДСК Е ИЗИСКУЕМО

Г-н Димитров, в изявлението по радиото заявихте, че ДСК ще изиска плащане на задължението на Кредитна банка към ДСК по валутните облигации по ЗУНК за 14.45 млн. щ. долара. С какво се мотивира това твърдение?


- Твърдя, че това задължение на Кредитна банка е изискуемо. Тя е станала собственик на въпросните облигации по силата на репо-сделка, сключена с ДСК, като се е ангажирала да върне същото количество облигации по ЗУНК след определен срок от време. И тъй като тези срокове са изтекли доста отдавна, ДСК няма никакъв друг избор освен да настоява да си ги получи от Кредитна банка.


Поиска ли си ДСК официално облигации по ЗУНК от Кредитна банка?


- Да. Поискахме ги преди доста време - в средата на септември тази година. Тогава все още смятахме, че те са дадени на Кредитна банка под формата на доверително управление. При внимателно проучване на документацията установихме, че собствеността върху акциите е прехвърлена чрез два договора за репо сделки, а реално изпълнение на договора за доверителното управление няма. След като установихме този факт, в началото на декември тази година отново се обърнахме към Кредитна банка с едно искане, в което им казахме, че тъй като са изтекли сроковете на сделката, настояваме банката да върне облигациите на ДСК.


И какво отговори Кредитна банка?


- От банката ни отговориха, че основният договор е този за доверително управление, но за да се прехвърли собствеността, е използвана техниката на репосделката.


Как трябва да се тълкува този отговор на Кредитна банка?


- Няма друг коментар, освен че в изискуемите срокове ДСК не получава удовлетворение от банката, т.е. не ни се възстановява стойността на облигациите по ЗУНК.


Какви мерки ще предприемете?


- Такива, каквито ни позволява Законът за банките.


Кога ще станат ясни тези мерки?


- В началото на другата (бел.ред. - тази) седмица.


Знаете ли, че акционерите на банката, в частност от Мултигруп, смятат, че отношението на ДСК към Кредитна банка е тенденциозно?


- Чух за подобно изказване и съм изненадан от него. Ако се върнем назад и проследим многобройните наши писма до Кредитна банка, с които сме настоявали да си уредим взаимоотношенията и да си получим обратно облигациите по ЗУНК, ще стане ясно, че няма никаква тенденциозност в нашето поведение. Напротив, четири-пет месеца ние непрекъснато настояваме да си получим облигациите. И в това не виждам никаква тенденциозност. Ние си искаме парите от всички наши длъжници, без значение кои са те. За нас това са пари на нашите клиенти, на хората, които депозират пари в ДСК. Ние сме отговорни пред многобройните граждани, които са ни се доверили, и затова изискваме по-отговорно отношение към ДСК от всички нейни длъжници. Позволявам си да обобщя, подобна политика ДСК провежда не само към Кредитна банка, но и към всички останали банки, които по една или друга причина са наши длъжници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във