Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАДАВАТ СЕ НОВИ ПРОМЕНИ В НАДЗОРНИТЕ СЪВЕТИ НА БАНКИТЕ

Още отсега акционерите на банките ще трябва сериозно да се замислят за корекции в надзорните си съвети. Според проекта за изменения и допълнения в Закона за банките (ЗБ), който предстои да бъде внесен в близките дни в парламента, в контролните органи на кредитните институции няма да могат да участват юридически лица. На практика това ще засегне надзорните съвети и на държавните банки, в които БКК присъства точно като юридическо лице. Най-болезнено на промяната обаче ще реагират частните кредитни институции. Още при приемането на новия Закон за банките през юни 1997 г. те вече веднъж минаха през голямото сито. Тогава на много от мениджърите им бе отнета възможността да ги управляват пряко, защото по едно или друго време от своето бизнесбитие са участвали в ръководството на банки, обявени по-късно в несъстоятелност. Тези мениджъри излязоха от управителните органи на кредитните институции, обаче продължиха да контролират непосредствено дейността им, но вече като членове на надзорните съвети.


След приемането на новия Закон за банките през юни миналата година остана спорен въпросът дали това членство е възможно. Според мнозина юристи отговорът е отрицателен, тъй като в чл.10 на закона е записано: Член на управителен или контролен орган на банка се освобождава, ако се установи, че лицето не отговаря на изискванията на чл.9, ал.1, т.3, 4, 5, 6 и 7. А на практика надзорните съвети имат функциите именно на контролни органи. По една или друга причина обаче БНБ допусна лицата, които не успяха да получат сертификат за банкер, да преминат в надзорните съвети на кредитните институции. И повечето от спорните надзорници заобиколиха напълно закона, като извадиха на преден план фирмите си, които участват като юридически лица в надзорните съвети.


Ако сега предлаганата промяна - членове на надзорните съвети да бъдат само физически лица, бъде приета от депутатите, тя ще засегне надзорниците на Кредитна банка, БРИБанк, Балканска универсална банка, РОСЕКСИМБАНК, ТБ България-Инвест, НЕФТИНВЕСТБАНК, ЮНИОНБАНК и Първа инвестиционна банка. Очевидно изход от новата ситуация трябва да се търси бързо. Промените в Закона за банките вече са готови и в близките една-две седмици ще бъдат внесени в парламента. Според проекта за изменение на закона всички български банки ще трябва да приведат уставите си в съответствие с новите изисквания в срок до шест месеца след приемането им от Народното събрание.


Засега обаче нито една от посочените банки не е предприела действия за подмяна на юридическите лица - членове на нейния надзорен съвет, с физически, за което е необходимо решението на общото събрание на акционерите на банките. Очевидно те изчакват окончателното приемане на промените в закона и едва тогава ще пристъпят към изпълнение на новите разпоредби. Явно размотаването се дължи на факта, че банките нямат готовност да извършат смяната и да извадят отново на преден план никому непознати (и без необходимия опит) лица.


Все пак добре ще бъде при сегашната промяна на закона депутатите да конкретизират текста на чл.9 и 10 от ЗБ дали мениджърите на фалирали банки могат да участват и в надзорните съвети. По този начин ще се прекратят споровете по проблема. В този смисъл е и предложението на Асоциацията на търговските банки да се прецизира текстът и се запише, че Член на съвета на директорите, управителен или надзорен съвет се освобождава, ако се установи, че лицето не отговаря на някои от изискванията на чл.9, ал.1, т. 3-7.

Facebook logo
Бъдете с нас и във