Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗАБЛУДА Е, ЧЕ ЩЕ НИ ИЗКУПЯТ

Илиян Василев, изпълнителен директор на Агенцията
за чуждестранни инвестиции


Намеренията на правителството и на депутатите за
промяна на текста в основния закон, третиращ продажбата на земя
на чужденци, повишават положителните очаквания сред чуждестранните
партньори. Това означава, че ще се увеличат сделките и цените
на земята ще започнат да растат.


При сегашната нормативна уредба, когато чужденците
могат само да наемат земя у нас, арендаторите я вземат за определен
брой години и нямат интерес да я опазват. Изгода има само чуждестранният
несериозен или търсещ бърза възвръщаемост инвеститор, тоест т.нар.
бърз вложител. Но ако статуквото се запази, никой
няма да влага много пари върху земя, която не е негова.


Неоснователни са опасенията, че ако конституционно
се разреши продажбата на земя, ще бъдат изкупени огромни райони.
Дори голяма за мащабите на нашата страна инвестиция от 100 млн.
щ. долара ( ако се осъществи при средно високи цени) би позволила
покупката на земя с размери около 20 на 20 километра - твърде
скромен терен на фона на 110 хиляди кв. км българска територия.
Такава сделка едва ли би накърнила усещането ни за идентичност.
Световната статистика също показва, че подобни опасения са неоснователни.
Преките инвестиции в света за 1996 г. са 365 млрд. долара - от
тях между 5 и 20 % са в недвижимости. У нас този процент е под
0,5 процента.


Най-големият ни шанс е, че се открива възможност
още преди въвеждането на общите европейски стандарти да предложим
нещо, което засега не всички държави предлагат - след 10 години
няма да учудим никого с подобен ход. Ако не направим нищо за да
изпреварим процеса, не само ще задълбочим кризата, не само цените
на земята ще паднат, но няма да се развие реалният пазар.


Чужденците се интересуват предимно от производствата,
свързани с хранително-вкусовата промишленост. Интересуват се от
лозарството, овощарството, розопроизводството, където инвестициите
са по-скъпи от земята. Освен това създаването на пазар на земята
с повече платежоспособни участници увеличава възможностите за
оживяване на икономиката. Предприемчивите инвеститори, които имат
сериозни намерения, ще ползват земята като средство за покритие
или като гаранции срещу заем. Именно ипотеката върху земя е една
от ясните и международнопризнати форми на гарантиране. До нея
ще прибягват и българските заемополучатели, за да вземат кредити
при облекчени условия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във