Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗА ВСЯКА ДОБРА ИНИЦИАТИВА У НАС СЕ НАМИРАТ ДОСТАТЪЧНО БАРИЕРИ

Г-н Казаков, изминаха десет години от създаването на Свободна безмитна зона - Русе, на която навремето се възлагаха доста надежди. Как изглеждат нещата днес?


- Действително Свободната безмитна зона в Русе беше създадена през 1988 г. с разпореждане на Министерския съвет. Целта на това ново не само за България, но и за целия Балкански полуостров начинание бе да се привлекат и обработват транзитни стоки, както и да се организират експортноориентирани производства.


Днес зоната разполага с малко повече от 30 000 кв. м открити площи и почти толкова покрити помещения, от които половината се използват за складиране, а останалите - за производство...


Какво производство?


- Общо 180 фирми работят във или със зоната. Има например фабрика за печене и пакетиране на кафе; предприятие за производство на едрогабаритни палстмасови изделия; предприятие за възстановяване на гуми за товарни автомобили; за производство на метални изделия; за безалкохолни напитки... Скоро ще е готово и едно предприятие за блистиране на медикаменти. Разполагаме и с петролна база за 40 хил. т гориво - основно за бункероване на дунавските кораби.


Вие печелите предимно от наемите, от обработката на товарите и съхраняването на стоките...


- За миналата година оборотът ни е около 1.7 млрд. лв., 500 млн. лв. е чистата печалба. Направете сметка само 30 души, работещи в зоната, са реализирали 500 млн. лв. печалба - почти по 17 млн. лв. на човек. Не са много предприятията в България, които могат да се похвалят с такъв резултат.


Бихме ли могли тогава да кажем, че при вас всичко е наред и няма от какво да се оплачете?


- От резултата сме доволни, но не и от условията. Нас сериозно ни тревожи фактът, че не се създават нормални законодателни условия за привличането на чуждестранни инвеститори. От началото на промените непрекъснато говоря, че е необходимо създаването и приемането на специален закон за свободните икономически зони. Едва последното правителство най-сетне разбра това и обеща да постави сред приоритетите си приемането на такъв закон.


Какво точно ви притеснява в сега действащото законодателство?


- По-добре питайте какво не ни притеснява... Все пак, щом сме свободна зона, би трябвало да предлагаме някакви преференции...


А вие не предлагате ли?


- Не се плащат мита и ДДС, но това е обичайно и при временния внос, така че на практика не предлагаме никакви преференции...


Когато започвахте по-различно ли бе?


- В началото имаше освобождаване от абсолютно всички данъци. Разрешаваше се в зоната да работят и български фирми. Сега това е забранено - при нас има или чуждестранни, или смесени фирми.


Как си обяснявате тази дългогодишна незаинтересованост да се решат проблемите на свободните зони? Дали пък отговорът не е в ширещото се мнение, че те са удобно място за редица нарушения?


- Който смята така, нека го докаже. Да, далавери стават, но някъде край зоните, по-точно на граничните контролно-пропускателни пунктове, а не при нас. Това всеки го знае, само че на някои не им е угодно да го признаят!


При нас не само че не стават някакви нарушения, но ако законодателството е благоприятно за привличането на чуждестранни инвеститори, ще откриваме поне по три хиляди работни места годишно. По наши изчисления в свободните зони ще бъдат заети около 60 хиляди души.


Колко икономически зони са необходими на България?


- Толкова, колкото пазарът изисква. Доколкото знам, сега има някаква идея да се закрият зоните в Свиленград и Видин. Не смятам обаче, че това е необходимо. Изобщо у нас все още няма ясна представа за бъдещето на свободните зони.


А вие как виждате развитието на русенската зона?


- За да работи русенската зона добре, е необходимо спешно да се изгради такава зона и във Варна. Нека си припомним, че още Митхад паша е преценил значението на коридора Русе - Варна и още преди 130 години е привлякъл огромни за времето си инвестиции за построяването на първата у нас жп линия. Ако такава зона се построи във Варна - предричам бурен успех на двете зони, съизмерим не с останалите у нас, а с най-големите зони по света. От това ще спечели държавата, защото ще привлече огромни транзитни потоци на товари от Западна Европа за Близкия изток. Има и ясно заявен чуждестранен инвеститорски интерес за реализацията на тази идея, но няма да кажа нищо повече, защото за всяка добра инициатива у нас се намират достатъчно бариери.

Facebook logo
Бъдете с нас и във