Банкеръ Daily

Общество и политика

За служителите в Социалното министерство - още 20.3 млн. лева

На днешното си заседание (20 юли) Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни разходи за персонал по бюджета на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за 2022 година.

С него се предвиждат 20.3 млн. лв. допълнителни разходи за увеличаване на заплатите и възнагражденията на персонала в системата на ведомството на Георги Гьоков. По този начин поетапно ще се преодолее изоставането на основните заплати на служителите в администрациите към министъра на труда и социалната политика.

"Те са по-ниски в сравнение с останалите институции, което не съответства на повишените им отговорности, обема на работа и прекия риск за здравето при тяхната дейност" - уточняват от пресслужбата на кабинета.

Освен това средствата ще се използват и за изплащане на обезщетенията при освобождаване на служители във връзка със структурни промени в системата на министерството.

Министерският съвет прие и Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за тази година. За ведомството на Даниел Лорер ще бъдат отпуснати допълнителни  2 310 983 лв. за изплащане на обезщетения на персонала, както и за увеличение на възнагражденията след извършени структурни промени (за последните е обявено, че ще са в общ размер на 297 000 хил. лева). Друга част от парите ще бъдат насочени към преодоляване на дисбаланса в заплащането на служителите, преминали в институцията на Лорер от разделеното Министерство на икономиката и закритата Държавна агенция за научни изследвания и иновации, чийто правоприемник е Министерството на иновациите и растежа. С друга част от средствата ще бъдат привличани нови служители, притежаващи необходимата квалификация и опит.

Не на последно място правителството е одобрило и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи. Става дума за 4 058 лева за обезпечаване на обучение в изпълнение на Наредбата за условията и реда за участие на граждански специалисти от България в операции и мисии на международни организации за управление на кризи извън територията на страната.

С предоставените пари ще бъдат покрити поетите и планирани разходи по бюджета на Дипломатическия институт към министъра на външните работи за 2022 г. за обезпечаване провеждането на обучение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във