Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗА ЯБЪЛКИТЕ И КИСЕЛИЦИТЕ В ДАНЪЧНИЯ РАЙ...

Докато страните в преход се надпреварват да дадат

повече данъчни облекчения както за чуждестранните инвеститори,

така и за местните производители, България остава на 75-о място

в света в класацията за благоприятен данъчен режим. Далеч пред

нас са основните ни конкуренти в надпреварата за привличане на

международните капитали. А това са съседните страни, държавите

от бившия социалистически лагер и отделни страни от средиземноморския

регион. Едва ли чуждестранните инвестиции у нас ще се увеличат

рязко, ако управляващите продължават да обещават данъчен рай,

в който вместо ябълки се предлагат киселици.

От предложения на АЧИ за промени в данъчните закони

Данък върху печалбата

- за приходи в чуждестранна валута данъкът да се

плаща в същата валута;

- да се приеме закон, който гарантира прилагането

на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане;

- ДП за републиканския бюджет да бъде 20-25%;

- курсовите разлики, амортизациите и резервите да

се отчитат според международните счетоводни стандарти;

- да се намали ДП за общините;

- ДП за приватизирани предприятия и такива с чуждестранно

участие да се намали със 100% за първите три години и с 50% за

следващите три години, след като за първи път реализират печалба.

Данък върху добавената стойност

- да се намали ставката на ДДС;

- да се ограничи кръгът на освободените сделки;

- държавата да връща навреме данъчния кредит по ДДС;

- да се прилага хиперинфлационното счетоводство.

Режим на временния внос

- да се промени процедурата по уреждане на временния

внос така, че фирмите да ползват резултатно митническите облекчения,

дадени им от закона;

- митото да се възстановява в срок от един месец,

когато се използват преференции по временен внос.

Facebook logo
Бъдете с нас и във