Банкеръ Daily

Общество и политика

За добавките от 60 лв. към пенсиите са платени 613 млн. лв. за първите пет месеца

Към края на май общият размер на отчетените приходи в Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) е 3.86 млрд. лв., което представлява 39,9% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 272.5 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.,, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Общо отчетените разходи възлизат на 6.80 млрд. лв. или 40,3% от заложените в плана за годината. Разходите пък са с 219.2 млн. лв. повече на годишна база.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 5.84 млрд. лв., което е 41.3% изпълнение на плана за годината. Разходите за пенсии за първите пет месеца на годината са с 497.3 млн. лв. или с 9,3% по-големи спрямо същия период на миналата година.
За изплащане на т.нар. „ковид добавки“ от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 613,2 млн. лева. Тези средства не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание на ПМС № 479 от миналата година.

За еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 56 млн. лева. Тези средства също не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 474 от миналата година. За изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 83.9 млн. лв., като сумата се отнася за месеците януари, февруари, март, април и май тази година. За изплащане на т.н. „великденски добавки“ от 70 лв. на всеки пенсионер са изразходвани 142.3 млн. лв.
Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към края на май са в размер на 850.7 млн. лв. или 37.2% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за петте месеца на годината са с 2.7 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година.
Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец май е 2.91 млрд. лева.

Учителски пенсионен фонд
Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към края на май са в размер на 34.1 млн. лв., което представлява 32.3% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 0.9 млн. лв. по-малко в сравнение със същия период на миналата година.
Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 31 май са 26.6 млн. лв. или 38.8% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 5.2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 година.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
Отчетените приходи към края на май са в размер на 1.08 млн. лв., което представлява 43.2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 278.9 хил. лв. по-малко на годишна база. Общо отчетените разходи са  517.9 хил. лв., което е 10.9% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 1.19 млн. лв. по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във