Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЗА ДА НЕ НИ ПРЕЧАТ, СМЕ СЪГЛАСНИ НА ВСИЧКО

Г-Кишкин, срещате ли подкрепата на общините за газифицирането на населените места?


- С общините се общува трудно. Те имат достатъчно много проблеми и темата концесии за газификация едва ли не им е последна грижа. Въпреки това, доколкото могат, кметовете се отнасят с необходимото внимание към въпроса.


Започнахме да търсим решение на проблема съвместно с най-големия град, който газифицираме - Стара Загора, още през февруари 1997 година. Общината поиска съдействието на Американската агенция за международно развитие USAID. Повече от година работихме паралелно и независимо едни от други и когато се срещнахме, с изненада установихме, че сме стигнали до едни и същи изводи.


Какви са те?


- Най-общо казано, всички неясноти трябва да бъдат решени до най-малките подробности в договора за концесия: като започнем от размера на концесионната такса и стигнем до въпроса за собствеността на мрежата след приключването на концесионния договор.


Някъде в страната има ли открита процедура за предоставянето на концесия?


- Не. Засега само сме внесли предложения за откриване на такава процедура в Пазарджик, Разград, Ловеч... Същото ще направим и в Ямбол. В Стара Загора и Първомай пък сме заявили концесионните си права съгласно изискването на Закона за общинската собственост, тъй като изпълнявахме концесионна дейност и преди неговата поява. В Монтана не ни приеха предложението с обяснението, че общината е тази, която определя момента на откриването на процедурата, а не концесионерът. Какво друго ни остава, освен да се съгласим? Изобщо - на всичко сме съгласни, само да не ни пречат, да ни оставят да работим!


Намеквате за отменените разрешения за строителство?


- Наши документи, съставени от Овъргаз, не са отменяни от никого. Отменени са документи, издадени от общините. Сам разбирате, че ние не можем да задължим главния архитект да издаде документ, както на нас ни се иска.


Искате да кажете, че главният архитект не си знае работата?


- Вие го казвате, а и проверките на Държавната инспекция за териториалноустройствен и строителен контрол го доказват. При това трябва да имате предвид, че същият документ, какъвто издават на нас, го издават и на ВиК. Защо тогава едните са отменени, а другите не са?!


Съмнявате се, че съзнателно ви пречат - така ли да ви разбираме?


- Да, нещата се бавят съзнателно. Може да се каже най-вече поради страха на местните власти да не бъдат обвинени от правителството в пристрастие към Овъргаз. Например преди да газифицираме например едно училище, директорът отказа да подпише тръбите да преминат през територията му и изпрати писмо за съгласуване до Министерството на просветата. Ние построихме газопровода и вече го забравихме, училището отдавна получава газ, а те още чакат отговор.


Ами ако той е отрицателен?


- Като е отрицателен - 100 метра газопровод стават собственост на просветното министерство - много важно! Важното е, че ние сме си свършили работата, че училището взема газ - няколко пъти по-евтино гориво от нафтата, която гореше преди това!


Но и вие ще печелите от това?


- Е, то е ясно...

Facebook logo
Бъдете с нас и във