Банкеръ Daily

Общество и политика

За 2022 г. "Творческа Европа" с бюджет от 385 млн. евро

Само до няколко седмици творческите и културни организации ще могат да се запознаят с публикувани покани за представяне на проектни предложения по програмата "Творческа Европа" за 2022 година. Бюджетът й е 385 млн. евро, което е със 100 милиона евро повече в сравнение с 2021 година.

Това обяви българският еврокомисар Мария Габриел, представяйки работната програма за 2022 г. на „Творческа Европа“.

Тя акцентира върху новостите по трите направления на програмата. На първо място, направлението „Култура“ ще включва нови инициативи за секторите на музиката, културното наследство, сценичните изкуства и литературата.

Предстои да започне да функционира схема за мобилност, предлагаща възможности на артистите и творците да пътуват в чужбина за професионално развитие, съвместни продукции или споделяне на опит и добри практики.

По направлението „МЕДИА“, която е насочена към индустриите в аудио-визуалната област, ще се въведат инициативи, като например подкрепа за разработването на иновативни видеоигри и проекти в областта на виртуалната реалност. С цел стимулирането на иновации ще бъде създаден специален Портал за медиен пазар за обещаващи стартъпи.

Ще има и междусекторно направление, което ще осигури подкрепа за създаване на лаборатории за творчески иновации в изпълнение на Новия европейски Баухаус за създаване на естетически и приобщаващи места за живеене.

Ще бъде засилена и подкрепата за новинарските медии чрез допълнителни мерки за насърчаване на свободата на медиите.

Мария Габриел обърна внимание, че за да подпомогне творците в достъпа им до финансиране, през ноември 2021 г. е стартирала платформата CulturEU. Това е онлайн ръководство за над 75 финансови източници в областта на културата - от „Творческа Европа“ и „Хоризонт Европа“ до структурните фондове и InvestEU.

Еврокомисарят ни за пореден път припомни, че културата и творчеството имат силно социално и икономическо измерение и че през 2019 г. те са генерирали около 4% от БВП на ЕС и са осигурявали над 7 милиона работни места. От началото на пандемията обаче културно-творческият сектор търпи 30% загуби на приходи. Именно заради това бюджетът на "Творческа Европа" е увеличен през 2022 г. със 100 милиона евро в сравнение с миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във