Банкеръ Daily

Общество и политика

ВУЗФ и SWISS UMEF University с договор за съвместно сътрудничество

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и най-големият частен университет в Швейцария SWISS UMEF University, Женева, подписаха договор за съвместно сътрудничество. Това е поредната крачка, която бизнес университетът прави в унисон с мисията си да гарантира на своите студенти възможно най-високо ниво на европейско образование, отговарящо на съвременните пазарни изисквания, както и постоянно кариерно развитие на академичния си състав.

Още от тази есен висшето училище ще предостави нови възможности  на своите студенти за придобиване на българска и швейцарска диплома по бакалавърски и магистърски програми в областта на бизнес мениджмънта. Възпитаниците на ВУЗФ ще имат възможност да провеждат и специализация в Женева.

Те ще могат да прилагат получените знания на практика, трупайки ценен международен опит, чрез стажантски програми в големи и реномирани швейцарски компании. Специализацията ще се признава като учебни дисциплини от двата университета. За да получат втора диплома, необходимо условие е студентите да са покрили задължителния брой кредити. Възпитаниците на висшето училище ще могат да проведат своята специализация и дистанционно.

Сключеното партньорство между двата университета осигурява възможности за разработване и реализиране на съвместни учебни програми, научноизследователска и проектна дейност. В допълнение към това, възможностите за академичен обмен на преподаватели с богат практически опит ще осигури възможност за получаване на още повече полезни знания на студентите от двата университета.

Престижният швейцарски университет SWISS UMEF University поддържа високи стандарти за качество на обучението. Висшето училище притежава акредитации от Международния акредитационен съвет за бизнес образование (IACBE), Съвета за акредитация на висшето образование (CHEA),  EduQua, Съвета за акредитация за бизнес училища и програми (ACBSP). Професионалната реализация и кариерното развитие на завършилите SWISS UMEF University е приоритет на висшето училище.

ВУЗФ продължава усилията си непрекъснато да разширява международната си мрежа от контакти и партньорства за подобряване и модернизиране на образователния процес чрез обмяна на опит и прилагане на иновативен подход в обучението.

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) e първият български частен университет, специализиран в областта на бизнеса, финансите, застраховането, мениджмънта, маркетинга и предприемачеството. Заема водещо място в  Рейтинговата система на висшите училища в България в направление “Икономика”, а завършилите ВУЗФ са сред най-високо платените специалисти. През последните години университетът се доказа като една от най-активните образователни институции в България, която се отличава с иновативни и практически ориентирани академични програми, като стремежът на висшето училище е всяка година да се откриват нови и модерни специалности, отговарящи на нуждите на бизнеса и потребностите на бъдещите студенти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във