Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВЪЗЕЛЪТ КРЕМИКОВЦИ ПРОДЪЛЖАВА ДА ОПЛИТА ДСК

ДСК отново се озовава в центъра на отдавна водения финансов спор между Кредитна банка и Кремиковци за задълженията на металургичния комбинат към Булгаргаз. Известно е, че през 1994 г. тези задължения бяха откупени от финансовата институция на Мултигруп. На 17 януари 1997 г. банката прехвърли вземанията си от Кремиковци в полза на ДСК - сумата е 7.63 млрд. лева. Срещу тях Кредитна банка получи от Спестовната каса облигации по ЗУНК за 16.95 млн. щ. долара ( по онова време това са 6.82 млрд. лв.). За остатъка до 7.63 млрд. лв. ДСК закри пряко задължение на Кредитна банка към нея от 741 млн. лева. Освен това по силата на сключения договор банката се ангажира да погасява задълженията на металургичния комбинат, ако той не се издължава редовно към новия си кредитор - ДСК. Запознати с договора твърдят, че плащанията по този дълг от 7.63 млрд. лв. е необходимо да се направят на три равни вноски до 1999 година.


Оказва се обаче, че в металургичния комбинат имат други възгледи по въпроса и въобще не възнамеряват да погасяват задълженията си. Кремиковци оспорва още от 1995 г. валидността на договора за откупуването на неговите дългове към Булгаргаз от Кредитна банка. От комбината не признават валидността на цесията между Булгаргаз и Кредитна банка и заявяват, че вече са се издължили към Булгаргаз. С други думи, излиза, че касата е получила вземане, което не съществува.


Противно на тези твърдения проверката на документите установява, че към датата, на която Кредитна банка е прехвърлила вземането си от Кремиковци на ДСК, то не е било погасено. Така остава другият аргумент на Кремиковци - невалидността на цесията по вземанията на Булгаргаз към него. Спор, по който все още няма ясен и конкретен отговор от правораздавателните органи.


Възможностите за излизане от създалата се каша са две. При положение че цесията е редовна, Кремиковци ще трябва да плати на ДСК. Но ако тя се окаже недействителна? Логичното следствие е Кредитна банка да доиздължи на касата въпросните 7.63 млрд. лева


Другият вариант е да се обезсили самият договор от 17 януари 1997 г., тъй като Кредитна банка е прехвърлила на ДСК нещо недействително. В този случай банката ще бъде принудена да върне получените облигации по ЗУНК за 16.95 млн. щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във