Банкеръ Daily

Общество и политика

Въвеждат по-строги правила за учениците

По-строги правила и санкции грозят учениците за отсъствия.  Това предвижда Наредбата за приобщаващо образование, която вече е в сила.
 
Според сега действащата наредба, ако закъснеят за час учениците получаваха 1/3 неизвинено отсъствие. Вече при закъснение до 20 минути за час наказанието ще бъде 1/2. И така по-бързо ще се стига до максималния позволен брой. А той се запазва без промяна - не повече от 15 за една учебна година, съобщи Нова телевизия.

 Ученикът ще може да отсъства до 3 дни в една учебна година с бележка от родител, ако класният позволи. За отсъствия до 7 дни родителят ще трябва да поиска разрешение от директора.
 
По-бързото трупане на неизвинени ще доведе до по-бързи наказания. Например при 5 отсъствия по неуважителни причини за месец се спират детските. Ако ученикът закъснее повече от 20 минути, ще се брои за цяло отсъствие. Обикновено децата закъсняват за часовете до 10 минути. Също така учениците ще трябва да предават извинителните бележки от лекар до три дни, след като са се върнали на училище.
 
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във