Банкеръ Daily

Общество и политика

Въвеждат контрол във фермите за норки

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) одобри програма за контрол и надзор на COVID-19 при отглеждане за добив на ценни кожи в България през 2021-2022г. Това става по разпореждане на зам.-министърът на земеделието доц. д-р Крум Неделков. 

Програмата ще бъде изпълнявана на територията на страната, в обекти за норки с капацитет над 500 животни. Като у нас има две ферми, от които едната функционира за отглеждане на ценни кожи, а другата е за научна цел.

Целта е да се установи евентуалната роля на норките при пренасянето на вируса SARS-CoV-2 върху хората, както и определяне на правила за мониторинг и докладване на инфекциите при някои животински видове.

Надзорът, който ще се изпълнява в рамките на тази програма, е базиран на настоящите епизоотични данни за болестта в световен мащаб, като основен приоритет е общественото здраве.

От Министерството на земеделието съобщиха, че причината за приемането на програмата е свързана с откритите нередности при проверка във фермата за норки в село Маджерито, област Стара Загора.

Установено е, че през ноември миналата година е променена първоначално създадената програма за контрол и надзор, като по този начин отпада задължението за ежеседмично изследване на трупове на животни при определена схема. Изменението настъпва само три месеца след приемането на програмата. Като мотив е посочено, че не са установени положителни проби от изследвани животни. В приетия първоначален вид на Програмата за контрол и надзор на COVID-19 във фермите за норки и като част от задължението за самоконтрол на фермата, е било заложено ежеседмично изследване на трупове на животни, резултат от технологична смъртност, спазвайки определена схема.

Резултатите от проверката във фермата показват, че схемата не е била спазвана, тъй като са изследвани ограничен брой проби.

От ведомството уточняват, че в изменената програма, приета със заповед на изпълнителния директор на БАБХ от 20 ноември 2020 г., поради липса на положителни проби, изследванията са заменени с ежедневни клинични прегледи от регистриран ветеринарен лекар и ежедневно следене на смъртността на норките. С промяната е уточнено и че собствениците на ферми трябва да изпращат проби от норки при завишена смъртност или от животни, които проявяват симптоми на вируса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във