Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВЪРХОВНИТЕ СЪДИИ ИЗГЛЕДАХА ФАРСА КАПИТАЛБАНК

Историята около КАПИТАЛБАНК все повече се превръща в театър на абсурда. А и как иначе, след като прокуратурата полага титанични усилия да докаже, че банката е била в добро финансово състояние, БНБ й е отнела лиценза неправилно, Софийският градски съд е допуснал грешка на 7 януари 1998 г., обявявайки несъстоятелността й, а тричленният състав на Върховния съд се е заблудил, когато на 10 март същата година е потвърдил решението на СГС.


На 10 юни 1998 г. се състоя поредното действие от същия спектакъл. Този път пред петчленния състав на Върховния съд. Пред него прокурорката Мария Каменска отново лансира тезата, че КАПИТАЛБАНК е капиталово адекватна, че има пари в чуждестранна кредитна институция и че единствената причина, за да не плаща своите задължения, е забраната от БНБ. До края на тази седмица върховните магистрати трябва да обявят своето решение.


В какво всъщност се състои абсурдът? Когато на 20 ноември 1997 г. БНБ отне лиценза на КАПИТАЛБАНК и поиска обявяването й в несъстоятелност, тя се мотивира с неплатежоспособността й и с факта, че задълженията й превишават активите. Според една популярната в банковите среди сентенция: За една банка не е толкова важно какъв баланс има, а дали плаща.


А КАПИТАЛБАНК не плаща от септември 1996 година. Доказателство за това са изпълнителните листове за 3.3 млн. щ. долара главници и лихви, извадени срещу нея от ТСБанк. На 18 септември 1997 г. се сключва споразумение, според което КАПИТАЛБАНК трябва да върне дълга си на ТСБанк на девет равни вноски. При първо неплащане на вноска споразумението се разваля. По това време ТСБанк вече е в несъстоятелност и вземанията й са незабавно изискуеми, но тъй като синдиците й са наясно, че длъжникът не е в състояние да плати веднага, те са склонни да разсрочат дълга. КАПИТАЛБАНК обаче не погасява дори и първата вноска, оправдавайки се, че БНБ й е забранила да извършва безкасови операции, и по този начин тя не е успяла да преведе пари на ТСБанк от сметката си в чуждестранна кредитна институция. БНБ обаче не пречи на затворени банки, които не са обявени в несъстоятелност (а по това време КАПИТАЛБАНК попада точно в тази категория), да погасяват дълговете си. Освен това банката е можела да нареди да се преведе от нейните сметки в чужбина дължимата сума на ТСБанк.


Веднага след създаването си КАПИТАЛБАНК взема от други банки заеми за над 10 млн. щ. долара, които предоставя като кредити на няколко фирми на Красимир Стойчев и Ангел Първанов. А това е грубо нарушение както на ЗБКД, така и на наредбите на БНБ. Първо защото заемите надвишават няколко пъти максималния размер за големите кредити и, второ, защото са предоставени на свързани лица, които са акционери на банката. Или, с други думи, дори и само заради този факт БНБ има право да затвори КАПИТАЛБАНК.


Една празна кредитна институция се спасява с живи пари, но Ангел Първанов се опитва да измъкне своята от фалита чрез сложни дългови операции. Акционери на КАПИТАЛБАНК изкупуват от БИОХИМ и БАЛКАНБАНК за не повече от 1 млн. щ. долара задължения на банката за над 5 млн. щ. долара. След това решават да увеличат капитала й, като апортират в него част от тези свои вземания. БНБ не признава апортите и иска операциите да бъдат върнати. Днес прокуратурата оспорва действията на Централната банка, но за тях има законови основания. Според чл.23, ал.3 от Закона за банките Вноските срещу записаните акции се правят до минимално необходимия капитал и могат да са само парични. А според чл.19, ал.2, т.5: Банката без писмено разрешение на БНБ не може да увеличава капитала си с непарични вноски. Акционерите на КАПИТАЛБАНК не са получавали подобно разрешение. При констатирани нарушения Законът за банките задължава БНБ да разпореди писмено да се преустановят и отстранят допуснатите нарушения. Точно това е разпоредено и на КАПИТАЛБАНК. Но без апортните операции капиталът й пада драстично, а заедно с него и капиталовата й адекватност слиза под нулата.


Та въпросът е, като се настоява за отварянето на една такава банка, кой и какво ще спечели от нея?

Facebook logo
Бъдете с нас и във