Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВЪРХОВНИЯТ СЪД ПОТВЪРДИ ФАЛИТА НА КАПИТАЛБАНК

На 27 март 1997 г. УС на БНБ установява, че КАПИТАЛБАНК е неплатежоспособна и на 5 май същата година иска от Софийския градски съд да обяви затворената кредитна институция в несъстоятелност. Тогава обаче акционерите на КАПИТАЛБАНК - Ангел Първанов, руските фирми Роял Флеш и Ронта Дент, заедно с друг бивш акционер и настоящ длъжник на банката - Красимир Стойчев, се активизират. Само за няколко месеца с посредничеството на Капман и APPM се извършват поредица сложни дългово-капиталови операции. Вследствие на тях задълженията на КАПИТАЛБАНК към БАЛКАНБАНК, БИОХИМ и ПЧБ са погасени с голямо сконто. Чрез прихващане са платени и всички задължения на фирмите на Ангел Първанов към КАПИТАЛБАНК, както и немалка част от дълговете на фирмите на Красимир Стойчев към същата кредитна институция. След тези операции двамата руски акционери на банката имат да вземат от нея над 4.2 млрд. лв., които те апортират в увеличения й капитал. Банката пък има да взема от фирмите на Стойчев около 10 млн. щ. долара - кредити, които би трябвало да се класифицират в групата на безнадеждните вземания. Неуреден остава и въпросът със задължението на КАПИТАЛБАНК за над 2.6 млн. щ. долара към обявената в несъстоятелност ТСБанк. Двете институции постигат споразумение задължението да бъде погасено до 9 март 1998 г. на равни месечни вноски.


На 23 септември 1997 г. СГС отхвърля иска на БНБ от 5 май същата година за обявяване на КАПИТАЛБАНК в несъстоятелност. Мотивът му е, че според новия Закон за банките (влязъл в сила от 1 юли) БНБ трябва първо да отнеме лиценза на затворената кредитна институция и след това да поиска от съда да я обяви в несъстоятелност. Тогава БНБ нарежда операциите по направените апорти в капитала да бъдат сторнирани. На 20 ноември 1997 г. Банков надзор със съгласието на управителя на БНБ отнема лиценза на КАПИТАЛБАНК и отправя иск до съда да я обяви в несъстоятелност. Мотивите са класически - отрицателна капиталова адекватност и неплащане на безспорно изискуемо парично задължение повече от седем дни.


Според анализа на експертите от управление Банков надзор задълженията на КАПИТАЛБАНК надхвърлят чистите й вземания с около 1.1 млрд. лева. Разбира се, Ангел Първанов и хората около него оспорват този факт.


Вторият много оспорван, но може би решаващ аргумент за отнемането на лиценза на КАПИТАЛБАНК е, че тя не е платила повече от седем дни по своето задължение към ТСБанк. Тук Ангел Първанов изтъква, че КАПИТАЛБАНК има по сметките си 3 млн. щ. долара, но не може да плати с тях, тъй като БНБ й е забранила да извършва безкасови плащания. И на банкери, и на квестори, и на синдици обаче е ясно, че до обявяването на една банка в несъстоятелност тази забрана не се отнася за погасяването на задълженията й. И докато г-н Първанов води медийната си атака срещу БНБ, на 6 януари 1998 г. СГС обявява КАПИТАЛБАНК в несъстоятелност.


Първанов се жалва персонално от подуправителката на БНБ и началник на управление Банков надзор в Софийска прокуратура. Същата институция пък протестира срещу решението на СГС от 6 януари пред Върховния касационен съд. Паралелно с това руските акционери на КАПИТАЛБАНК започват дела, с които целят да се обезсили нареждането на БНБ за сторниране на апортните им вноски в капитала на затворената кредитна институция. Явно е обаче, че и Първанов, и руските фирми, и Софийска прокуратура засега не разполагат със солидни аргументи в подкрепа на своите тези. Това се потвърждава и от развитието на съдебните събития през последните две-три седмици. В началото на март Софийският районен съд отхвърли жалбата на Роял Флеш срещу заповедта на БНБ фирмата акционер да сторнира апортната си вноска за 3.6 млрд. лв. в капитала на КАПИТАЛБАНК. Седмица по-късно ВКС не уважи протеста на софийската прокуратура. Дотук Първанов губи по всички линии. Остава му една възможност - прокуратурата да изнамери нови доказателства в подкрепа на тезата си, че решението на СГС за обявяване на КАПИТАЛБАНК в несъстоятелност е неправилно. Тогава тя ще може да поиска петчленен състав на Върховния касационен съд да направи преглед по реда на надзора на решението на тричленния състав на пето гражданско отделение на ВКС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във