Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВЪРХОВНИЯТ СЪД НЕ ПРИЕ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА НА БАЛКАНКАР ХОЛДИНГ

ДЕЛОТО Е ВЪРНАТО ОБРАТНО В СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД,
СИНДИКЪТ СДАДЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА СИ

С решението си от вторник 1 юли Върховният съд блокира
хода на несъстоятелността на Балканкар холдинг. В
потвърждение на това е фактът, че синдикът в холдинга е сдал пълномощията
си.


На практика върховните съдии върнаха делото по несъстоятелността
в Софийския градски съд. Първата си констатация по това дело СГС
направи в края на март тази година. Дни преди неговото решение
обаче Балканкар започна преговори с четирите си банки
кредиторки - БАЛКАНБАНК, ПЧБ, ОББ и БИОХИМ, надявайки се да уреди
дългове за 47 млн. щ. долара. Оказа се, че ОББ е прехвърлила вземанията
си от каростроителния холдинг в полза на една от другите три банки.
Впоследствие Балканкар холдинг обжалва становището
си на СГС за обявяване в несъстоятелност във Върховния съд.


На делото във Върховния съд представителите на ПЧБ
са заели благоприятна за холдинга позиция. Те са съобщили, че
Балканкар и банката са в процес на споразумение по
уреждане на задълженията. Пред заседателната зала са били и представителите
на БИОХИМ, които са заявили, че няма защо да присъстват на делото,
тъй като също са пред споразумение с холдинга. Това съобщи за
в.БАНКЕРЪ председателят на съвета на директорите на
дружеството Недялко Тонев. По неговите думи на 26 юни в Министерството
на промишлеността се е провела среща и с квесторите на БАЛКАНБАНК,
на която и те са изразили готовност за споразумение.


Недялко Тонев се надява, че след решението на Върховния
съд всички кредитори ще проявят търпение. Това ще позволи на дружеството
да се направят съответните оценки, да се проведат преговори за
консолидиране и трансформиране на задълженията му в собственост
и за последващата му приватизация. Преди всичко обаче е необходимо
да се уточни размерът на задълженията към БАЛКАНБАНК и БИОХИМ.
Споровете с БАЛКАНБАНК са свързани с произхода на дълга на холдинга,
с неколкократните му преоформяния и с неговия размер. Окончателно
трябва да бъдат изчистени и споровете с БИОХИМ за дължимите от
каростроителното дружество лихви. От Балканкар твърдят,
че банката е начислявала лихва върху лихва, без да има правни
основания за това. Между другото, подобни оплаквания днес правят
всички дружества в ликвидация. Но нито едно от тях не е имало
смелостта да изрази несъгласието си със съответната клауза в кредитния
договор, когато го е сключвало с банките.


В случая каростроителният холдинг не оспорва единствено
задълженията си към ПЧБ, които са над 6.6 млн. щ. долара само
по главницата. След уточняването на всички задължения на Балканкар
холдинг в него ще трябва да влязат оценители и да определят
цената му. Следващата крачка е да се вземе решение за увеличаване
на капитала на дружеството и да се емитират нови акции.


Осъществяването на цялата операция изисква
известно време, много работа, както и малко търпение, разбиране
и съдействие от страна на кредиторите. Ако тези условия ни бъдат
осигурени, може да се разчита, че холдингът ще се приватизира
успешно, банките ще си съберат задълженията, предприятието ще
продължи да работи и в държавата ще влязат свежи пари -
коментира председателят на съвета на директорите на холдинга.

Facebook logo
Бъдете с нас и във