Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВЪРХОВНИЯТ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ДАДЕ ЗЕЛЕНА УЛИЦА ЗА АМВО

НЕФТОПРОВОДЪТ БУРГАС - ВЛЬОРА ПАСВА ИДЕАЛНО НА ИНТЕРЕСИТЕ НА РУСКИТЕ И АМЕРИКАНСКИТЕ КОМПАНИИ ОТ КАСПИЙСКИЯ ТРЪБОПРОВОДЕН КОНСОРЦИУМ


Върховният експертен съвет за териториално и селищно устройство, строителство и архитектура обсъди и одобри на заседанието си в четвъртък, 3 септември, проекта за нефтопровод от Бургас до албанското пристанище Вльора. Техническата документация и предварителното икономическо проучване бяха представени пред членовете на съвета лично от Едуард Фергюсън, президент на американската компания АМВО (Аlbanian Macedonian Oil pipeline corporation), разработила и лансираща проекта.


В близките дни протоколът от заседанието ще бъде представен на министър Евгений Бакърджиев за парафиране - съобщи председателят на върховния експертен съвет Яким Петров. - Дотогава трябва да спазваме взаимната договореност с американците за конфиденциалност на информацията. (Б.а. По искане на АМВО на 23 февруари 1998 г. Министерският съвет гласува решение за подписване на споразумение за конфиденциалност на информацията.)


През втората половина на септември ще започнат и консултациите между експерти от България, Македония и Албания за отстраняване на противоречията в нормативната им база, имаща пряко отношение към изграждането на нефтопровода. Паралелно с това ще приключат преговорите с Американската агенция за търговия и развитие USTDA по условията, при които тя ще предостави финансова помощ за изготвяне на технико-икономическо проучване на проекта АМВО, и избирането на консултантската фирма, която ще извърши самото проучване. Най-вероятно то ще бъде възложено на американската компания Brown Root.


Раздвижването около проекта за нефтопровод Бургас - Скопие - Вльора, който да се яви естествено продължение на строящия се тръбопровод, свързващ Тенгизкото нефтено находище в Казахстан с руското черноморско пристанище Новоросийск, е напълно обяснимо. То беше предшествано от няколко събития, чиято логическа последователност и обвързаност доказват едно - че съдбата на каспийския нефт няма да се решава нито от правителствата на България, Турция и Гърция, каквито и примамливи проекти за нефтопроводи да предложат те, нито пък от обстоятелството дали даден проект се подкрепя политически и финансово от Европейския съюз. Днес все повече се затвърждава мнението, че посоката, по която ще потече тенгизкият нефт, ще бъде съобразена единствено с интересите на страните и компаниите, имащи най-голямо участие както в добива на нефт в Тенгиз, така и в Каспийския тръбопроводен консорциум (СРС).


Създаденият през 1992 г. от правителствата на Русия, Казахстан и Оман консорциум има за цел да построи 1500-километров тръбопровод за транспортирането на суров нефт от Тенгиз до Новоросийск. В съответствие с подписаното на 6 декември 1996 г. споразумение СРС се реорганизира, като 50% от капитала остана собственост на правителствата на държавите - основателки, а останалият бе продаден на международни частни нефтодобивни компании. В съответствие с тази реорганизация бяха създадени две нови юридически лица: СРС - Р и СРС - К, владеещи и управляващи обектите на консорциума съответно в Русия и Казахстан.


Според технико-икономическото проучване за реализацията на проекта ще са необходими около 4 млрд. щ. долара. Като само за опазването на околната среда по време на строителството са предвидени 395 млн. долара.


Очаква се нефтопроводът да има много висока икономическа ефективност. Съгласно разчетите, от експлоатацията му до 2040 г., само от данъци и дивиденти, Русия ще получи 23.3 млрд. долара. За Казахстан тази сума е 8.2 млрд. долара.


Русия държи около 34% от капитала на СРС, САЩ - 32%, а Казахстан - 20 процента. Американците пък са сложили ръка на 65% от Тенгизкото нефтено находище, останалите 35% държат Русия и Казахстан (виж таблиците).


Единствената компания, представляваща руските интереси както в консорциума, така и в Тенгизкото находище, е ЛУКойл, чийто вицепрезидент Виктор Федотов оглави преди няколко месеца СРС. Това обяснява и посещението, което направи българският вицепремиер Евгений Бакърджиев в небостъргача на нефтения гигант в Москва по време на визитата на президента Петър Стоянов в Русия. Както оповести г-н Бакърджиев веднага след срещата, шефът на ЛУКойл Вагит Алекперов дал ясен знак, че интересите на компанията (респективно на Русия) към проекта за нефтопровод Бургас - Александруполис клонят към нула.


Паралелно с това ЛУКойл държи под око (а навярно - и в здрави ръце) приватизацията на 75% плюс една акция от последната голяма държавна руска нефтена компания - Роснефт. Опитът тя да бъде продадена неотдавна пропадна, като причината за това според мнозина е задкулисният саботаж на кандидат-купувачите, сред които основен е именно ЛУКойл. Така цената на Роснефт падна с 500 млн. долара - от 2.1 млрд. на 1.6 млрд. щ. долара, а новият търг е предвиден за идващата есен. Освен огромните капитали, които притежава в Русия, Роснефт е привлекателен и с участието си в СРС.


В крайна сметка лансираният от американската компанията АМВО проект за нефтопровод е не само технически по-изпълним, но както показва предварителното проучване - по-евтин и икономически по-ефективен. Освен това, съгласно декларациите на г-н Фергюсън, към него проявяват интерес за инвестиции не само споменатата USTDA, но и Международната финансова корпорация I.F.C. във Вашингтон, Задморската частна инвестиционна корпорация O.P.I.C., Вашинтгтон, ЕXIM Bank, както и Международната агенция за гарантиране на инвестициите M.I.G.A. И накрая, като прибавим, че собствениците на 65% от тенгизкия нефт са американските Шеврон и Мобил, а очакваният бъдещ пазар за него са рафинериите по атлантическото крайбрежие на САЩ - то всички декларации, че двата нефтопровода Бургас - Александруполис и Бургас - Вльора са равнопоставени, не будят особено доверие.


Белчо Цанев


Акционери в Каспийския тръбопроводен консорциум


Страна Дялово участие (в %)


Русия 24


Казахстан 19


Оман 7


Шеврон 15


ЛУКАРКО 12.5


Роснефт - Шел 7.5


Мобил 7.5


Аджип 2


Бритиш газ 2


Казахойл - Амоко 1.75


Орикс 1.75


Дялови участия в Тенгизкото нефтено находище


Шеврон 40


Мобил 25


Тенгиз мунайгаз 25


ЛУКойл 10

Facebook logo
Бъдете с нас и във