Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВЪПРЕКИ ДИНЕНИТЕ КОРИ БАЛКАН ВСЕ ОЩЕ ЛЕТИ


Тежка е била задачата на предишното ръководство на
авиокомпания Балкан. Едновременно с всекидневните
си грижи около дейността на превозвача то полагало сериозни усилия
и в още две направления: да създаде и регистрира дружество, което
успешно да участва в обявената процедура за продажба на Балкан,
и паралелно с това да търси инвеститор, който да подплати финансово
приватизационните намерения на въпросния купувач.


Валери Доганов вероятно е запознат с народното творчество
и знае, две дини под една мишница не се носят. Да
не говорим пък за три! Но...


В редакцията на в.БАНКЕРЪ попадна писмо,
чийто текст може би дава представа с какво друго освен с преките
си задължения са се занимавали в Балкан някои държавни
чиновници. Ето част от него:


Господин М. Шейх-Кадир


Mediterranean Aviation Services S.A.


Лондон, Великобритания


Уважаеми г-н Кадир,


Бих желал да ви благодаря за топлия прием, оказан
ми по време на посещението ми в Лондон.


Относно вашето писмо от 30 март 1998 г. отговаряме
с настоящето на вашите въпроси.


Оценка на компанията


Оценката е била извършена от TOB чрез използването
на три метода:


Чиста стойност на активите (ЧСА)


По този метод стойността на компанията се установява
въз основа на приемливата пазарна цена на чистите активи на компанията.


Сконтиран паричен поток (СПП)


Този метод се базира на презумпцията, че стойността
на компанията се равнява на сумата на бъдещите парични потоци,
които се очакват да бъдат създадени от нея, като те се сконтират
до тяхната настояща стойност посредством използването на подходящ
сконтов инструмент.


Виенски подход за установяване на стойността


Този метод е комбинация от методите ЧСА и СПП, като
за начална точка се взима реалната стойност на активите и се отчитат
бъдещите парични потоци в продължение на определен брой години.
Обикновено стойността, получена по този метод, се вмества между
чистата стойност на активите и чистата настояща стойност, изчислена
по метода СПП.


Издаденият от TOB инвестиционен меморандум не включва
част, която да отчита оценката на компанията, и не се споменава
конкретна цифра относно стойността на компанията. Базирайки се
на нашите дискусии с TOB и KPMG в качеството на наши одитори,
стойността на компанията се оценява на 120 млн. щ. долара. Взимайки
под внимание факта, че натрупания дълг възлиза на 98.2 млн. щ.
долара, продажната цена се очаква да бъде фиксирана на ниво около
20 млн. щ. долара.


Ние считаме, че оценката на компанията е значително
по-ниска, отколкото трябва да бъде, поради следните причини:...
(изреждат се причините)


Пасиви на компанията


37 млн. щ. долара от посочената горе цифра представляват
текущи пасиви, които се обслужват ефективно от Балкан.
По-долу прилагаме разбивка на натрупаните по време на годините
пасиви на Балкан, които ще бъдат обект на консолидиране
и редуциране...(представя се таблица с цифрите)


Очакваме, че цялостният ефект от консолидирането
на дълга ще бъде намаляване на общия дълг на компанията до 35-40
млн. щ. долара.


След срещата с TOB в София бих желал да ви информирам,
че последният ще очаква да получи подписан Предварителен договор
между нашите две страни, възлагащ на всяка страна ангажименти
във връзка с обявените изисквания за приватизация до 5 април 1998
година. Проект на този договор ще ви бъде изпратен утре, 1 април
1998.


Бихме се радвали, ако вие посочите дата за нашата
среща в София възможно най-скоро, за да можем да уговорим среща
с представители на финансови институции и брокери, на която да
обсъдим възможностите за съвместно участие в приватизационното
наддаване.


В момента сме в процес на преговори с финансови институции
за консолидиране и намаляване на дълга.


Не е ясно от писмото кой е авторът му, дали е изпратено,
и дали изобщо е получено от адресата. Въпреки това, както се казва
- коментарът е излишен!


Любопитно е единствено с какво през това време се
е занимавала държавата - собственик на Балкан. И най-вече
продавачът - Агенцията за приватизация?


Отговор даде преди четири дни изпълнителният й директор
Захари Желязков:


Започнахме сериозно да работим по този въпрос.
Сблъскваме се с проблеми, които до този момент не ни бяха известни.
Те са свързани с кухнята на Балкан. Искаме действително
да навлезем в тази проблематика. Много внимателно да прецизираме
документацията за водене на преговори - най-вече изискванията
към потенциалните купувачи. Молбата ми е да не ни поставяте срокове.
Работим сериозно по въпроса. Разбирате, че по тази сделка имаше
посредник, който е работил повече от година, а ние сега в много
къси срокове трябва да свършим почти същата работа.


Боже, Господи! Как г-н Желязков и хората му продават,
без да са им известни и най-малките детайли за това, което продават?!
Та нали затова са наетите експерти от консултантските компании
- именно те да се ровят и в най-тъмните ъгълчета на кухнята.
И да въведат г-н Желязков и подчинените му в тази проблематика
още преди да започне набирането на оферти!

Facebook logo
Бъдете с нас и във