Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВЪЛКЪТ ЩЕ Е СИТ, НО СЪДБАТА НА АГНЕТО ТРЕВОЖИ


Фитилът на хвърлената на застрахователния пазар бомба
догаря. Взривът бе загънат в писмото на заместник-министъра на
финансите Дора Андреева до териториалните данъчни служби от 3
февруари тази година. Документът обясняваше как да се облагат
заделяните през годините застрахователно-технически резерви. Миналата
седмица депутатите от Икономическата комисия дискутираха проблемите,
възникнали около този документ. На решението, което законотворците
взеха, може да завиди дори митичният Соломон. Парламентаристите
се опитаха да запазят цели и агнето, и вълка.


Държавата не се отказва от своето: данъците върху
резервите ще се събират, макар да е ясно, че на финансово задлъжнелите
лошо им се пише. Затова преди второ четене в пленарната зала на
проекта за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане
финансовата администрация реши да отпусне малко данъчната примка,
стягаща застрахователните дружества. Предлага се да бъдат разсрочени
данъчните задължения на застрахователните компании. Така всички
необложени през годините резерви, които са отчетени като разход
при формирането на финансовия резултат преди данъчно преобразуване,
ще трябва да се внесат до 2005 г. вкл. на седем равни вноски.
Това решение ще се отнася само за лицензираните застрахователи.
Останалите без разрешително компании ще трябва да се издължат
към държавната хазна еднократно и веднага. Но повечето от останалите
без лиценз компании напускат сцената именно заради влошени финансови
показатели. Интересно е какво се надяват да вземат в такъв случай
държавните служители? Специалистите не се съмняват, че който се
издължи, ще го направи за сметка на задълженията си към довчерашните
си клиенти.


Що се отнася до получилите лиценз, те могат да отдъхнат.
Държавата е помислила за тях, или по-скоро за себе си. Работната
комисия, изготвила промените в данъчното законодателство, бе против,
но членовете на Икономическата комисия гласуваха и текст, който
освобождава застрахователните дружества от плащане на лихви върху
дължимите данъци по заделените застрахователни резерви. На това
място застрахователните босове отдъхнаха - именно за подобен текст
те стискаха заклинателно палци.


Всъщност въпросните данъчни неволи ще се струпат
върху няколко от по-старите компании, каквито са дружествата на
България холдинг, Орел Г Холдинг и двете
Витоши. Другите от лицензираните застрахователни дружества
или са учредени по-късно, или размерът на заделяните преди резерви
и съответно дължимите сега данъци е незначителен. Естествено от
групата на потенциалните длъжници към държавата отпада ДЗИ, тъй
като до влизането на застрахователния закон в сила дружеството
е работило съгласно специална нормативна уредба, регламентираща
дейността му.


Спорно е дали все пак е целесъобразно държавата да
иска от застрахователните компании да плащат данъци със стара
дата, и то за няколко години. Виновни ли са дружествата, че не
е създадена навреме подходящата правна уредба. Освен това през
всичките тези години данъчните управления са издавали документи,
че застрахователите не дължат нищо на държавния бюджет. А под
заверените и публикувани баланси и отчети за приходите и разходите
на отделните компании стоят подписите на авторитетни международни
одиторски фирми.


Борбата за пълното отменяне на старите данъчни задължения
е отдавна загубена. Затова направените малки облекчения са повод
за голяма радост. Друг е въпросът дали разсроченото плащане е
достатъчно някои компании да се задържат на пазара при очакваната
чуждестранна експанзия в бранша.


Глътка въздух очаква и животозастрахователите, тъй
като в проекта за изменение на ЗКПО се предвижда размерът на данъка
за тях да намалее от 7 на 5 процента. Ще им стигне ли и докога
този въздух, тепърва предстои да се дискутира. Времето
до второто четене в пленарната зала е достатъчно, за да се могат
законодателите да си отговорят на тези въпроси сравнително точно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във