Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВСИЧКО НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР ПОЕВТИНЯ

Стойностите се движиха надолу през цялата минала седмица. Понижи се цената на щатския долар, понижиха се лихвените нива на първичния пазар на ДЦК. По-евтин в сравнение с изминалата седмица бе и левовият ресурс, който банките си разменяха.


Щатският долар на междубанковия пазар се разменяше за около 1800 лв. в понеделник, за да слезе в петък до 1760 лева. Кешовият пазар, макар и със закъснение, реагира адекватно на ситуацията, запазвайки широк марж между курс купува и курс продава. Поевтиняването на долара спрямо българския лев е правопропорционално на поевтиняването му спрямо германската марка на международните пазари. Слухове за покачване на лихвените нива в Германия направиха марката по-атрактивната валута.


Основният лихвен процент


който за периода от 29 април-6 май беше 5.37%, се понижи на 5.32 процента. Тази му стойност ще бъде валидна за периода 6-13 май. През целия април ОЛП се задържа 5.41 процента. Но вече две поредни седмици той бележи равномерен спад, тъй като цената на тримесечните държавни ценни книжа се покачва с по една стотинка на всеки следващ аукцион. Дали тази тенденция ще се утвърди ще се разбере днес, когато Министерството на финансите обяви резултатите от проведения аукцион за продажба на тримесечни безналични безлихвени държавни ценни книжа.


Също днес ще станат известни резултатите от предложените за продажба


шестмесечни безлихвени държавни ценни книжа


с обща номинална стойност 10 млрд. лева. Нека си припомним, че на аукциона, проведен на 27 април, бе достигната средна продажна цена 97.14 лв. за 100 лв. номинал, равняваща се на 5.90% проста годишна доходност.


На проведения аукцион за продажба на


едногодишни държавни ценни книжа


на 4 май за пореден път се утвърди низходящият тренд в тяхната доходност. Резултатът не бива да изненадва, при положение че за предложените от финансовото министерство ценни книжа с общ номинал 10 млрд. лв. се състезаваха поръчки за над 30 млрд. лева. Одобрената средна продажна цена от 93.51 лв. за 100 лв. номинал отговаря на 6.96 проста годишна доходност. За сравнение: на проведения на 21 април аукцион тя бе 7.10 процента.


Доходността при


двегодишните държавни лихвоносни ценни книжа


падна под 10 процента. Подобна доходност беше отчетена още на проведения на 14 ноември 1997 г. аукцион за продажба на подобни ценни книги. В петък (8 май) БНБ организира продажба на двегодишни безналични държавни ценни книжа (съкровищни облигации) с фиксирана годишна лихва от седем процента. Начислената лихва ще се изплаща на всеки шест месеца. Първичните дилъри заявиха покупки за 14 млрд. лв. срещу предложените от финансовото министерство книжа за 5 млрд. лева. Достигната бе средна продажна цена 95.47 лв. за 100 лв. номинал. Ефективната годишна доходност се понижи до 9.78% (след като на аукциона на 10 април тя достигна 10.41 на сто).


На


вторичния пазар на ДЦК


се сключиха символичен брой сделки. Преобладаваха сделките с държавни дългосрочни облигации (ДДО), емитирани по реда на ЗУНК. Закупените номинали се прехвърляха по регистъра на Министерството на финансите при БНБ с цел притежателят им да ги използва като платежно средство в приватизационна сделка. Цената на деноминираните в щатски долари ДДО по ЗУНК беше около 74 щ. долара за 100 долара номинал, а на левовите 750 лв. - за 1000 лв. номинал. Чувствителното поевтиняване на българските брейди облигации на международните пазари не се отрази на цената на зунковете - тя запази стойностите си от изминалата работна седмица.


Вялата търговия, обхванала


междубанковия паричен пазар


доведе и до понижаване на лихвените проценти. Високата ликвидност на банките понижи цената на левовия ресурс. Епизодично разменяните левове на депозит за срок до два дни падна до 1.4%, а на тези със срок на връщане една седмица - до 1.8 процента. Малки номинали за дълги периоди си разменяха участниците на репо пазара. Банките продаваха притежаваните от тях ДЦК с уговорка да си ги изкупят обратно след около три седмици. За получения по този начин левов ресурс те бяха склонни да заплатят не повече от 2.6 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във