Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВСИЧКИ ЛЕГИТИМНИ ДРУЖЕСТВА СА НА СТАРТА


През цедката на Националния съвет по застраховането
се промъкнаха още две компании. Застрахователен лиценз миналата
седмица (на 9 ноември) получиха новосформираните взаимозастрахователни
кооперации Добруджа М Живот - Добрич, и Живот
ИНС - Сливен. Така броят на лицензираните застрахователи
нарасна на 27 - четири от тях са кооперации. Интересен е фактът,
че всичките лицензирани кооперации са регистрирани в провинцията.
Някои от изследователите на бранша твърдят, че Живот инс
е свързана (макар и непряко) с Мел Инвест холдинг.
Основание за това заключение те намират във факта, че и двете
компании са регистрирани в Сливен, а освен това се забелязва поразителна
прилика (едва ли е случайна) между логото на общозастрахователното
дружество на холдинга Мел инс и това на застрахователната
кооперация. Връзката между кооперациите Добруджа Живот
и Добруджа М Живот е по-прозрачна - сходни са не само
имената, но има и преливане на лицата в ръководните им органи.
Шефът на намиращата се в ликвидация Добруджа Живот
Венелин Манев сега оглавява управителния съвет на новолицензираната
кооперация. Нещо повече - в представения в ДЗН план за ликвидация
на Добруджа Живот се предвижда прехвърляне на застрахователния
пакет (следователно - и на клиентите) в новолицензираната кооперация.


Интересен е фактът, че всичките лицензирани взаимозастрахователи
са новосформирани дружества, докато нито една от старите застрахователни
кооперации не се сдоби с лиценз. На последното си заседание НСЗ
отказа издаването на разрешително за застрахователна дейност на
други две кооперации - БГ План и Потенциал.
Правото да упражнява животозастрахователна дейност загуби и ЗК
Гранит - първото частно застрахователно дружество
у нас.


Взаимозастрахователната кооперация БГ План
е в лошо финансово състояние, а освен това не отговаря на всички
изисквания на закона, мотивира решението си НСЗ. Бруто-премийният
приход, реализиран от дружеството за миналата 1997 г., е 110 млн.
лв., а отчетената загуба за същия период е близо 156 млн. лева.
По информация от кооперацията границата й на платежоспособност
е 505 млн.лв., а заделените застрахователно-технически резерви
са над 21 млн. лева.


В момента председателят на застрахователната компания
Пламен Миронов води дело срещу държавата за нанесени му морални
и материални вреди, след като бе неоснователно арестуван през
1995 г. и престоя затворен цели десет месеца.


Въпреки че Потенциал изтегли документите
от надзорната дирекция, за да ги допълва, все пак НСЗ прецени,
че те са непълни и отказа издаването на лиценз.


Преди два месеца бе отказан лиценз на Гранит
пожар. Сега тази участ сполетя и другата застрахователна
компания на Сюприйм - ЗК Гранит. На общо
събрание, което ще се приведе на 9 декември, акционерите на Гранит
пожар ще трябва да обсъдят как ще ликвидират компанията
си. Не е изключено в най-скоро време да бъде насрочено събрание
и за акционерите на Гранит, които, общо взето, са
едни и същи. Между впрочем основният акционер и в двете застрахователни
компании Сюприйм сключи преди около три седмици договор
за застрахователно посредничество с лицензираното вече дружество
Юпитер.


На старта е и първата процедура по несъстоятелност
на застрахователно дружество. НСЗ реши това да бъде Корона
инс, защото близо половин година дружеството не успя да
набави необходимите средства, за да покрие всичките си задължения.
Към момента, както съобщават от надзорната дирекция, задълженията
на Корона инс надхвърлят активите на компанията с
около 30 млн. лева.


С последното раздаване на разрешителни миналата седмица
кампанията по прелицензиране на застрахователния бизнес приключи.
Лиценз поискаха 39 компании, но едва 27 се сдобиха с него. На
11 дружества той бе категорично отказан. Няколко от компаниите
се опитаха да оспорят решението на НСЗ (въпреки че Законът за
застраховането изключва така възможност), но засега с частичен
успех могат да се похвалят само двете застрахователни компании
от структурите на Мултигруп. Не изключено обаче да
се стигне до правен нонсенс и съответно до поредния шумен скандал
в бранша.


От кандидатствалите за лиценз не е разгледана единствено
молбата на Левски-Спартак. В средата на септември
надзорниците разрешиха на израелските фирми Рахити меир
класик и Яад Пирзул 1984 да закупят застрахователното
дружество. Но от този момент насам НСЗ втори път отлага разглеждането
на въпроса за лиценза на ЗД ЗК Левски Спартак. Представителите
на застрахователната дирекция обясняват, че все още не са приключили
с разглеждането на документите на дружеството, представени от
новите му собственици. Дирекцията уверява, че щом се запознае
с всички подробности около статуса на новия собственик на Левски
Спартак, ще обяви мнението си за или против
издаването на прословутото разрешително.

Facebook logo
Бъдете с нас и във