Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВСЕКИ РЕЗУЛТАТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОБЯСНЯВАН

Г-н Хаджийски, какво трябва да се промени в НСИ?


- Всички започват с този въпрос. Аз съм тук от два дни. Бих изброил по-скоро приоритетите. Все пак искам да е ясно, че ние не сме част от администрацията. Националният статистически институт е независима институция към Народното събрание. Той няма нищо общо с изпълнителната власт.


Всяко време си има своите приоритети. Сега тече аграрната реформа, следователно трябва да се работи много върху това да се получават такива данни, които да отразяват истинското положение в момента. Второто важно нещо е приватизацията. Знаете, че много предприятия минават в частни ръце и въпросът е какво е станало с тях. Дали се развиват, или потъват? Един много важен въпрос е взаимодействието между институциите. Знаете за интересните случаи, когато ние даваме една стойност на търговията с Аржентина, а самата Аржентина дава друга стойност. Да не говорим за скандалния случай с прокуратурата, полицията, съда: колко са осъдените и дали нараства престъпността? Това се дължи на слабости, които трябва да избегнем, и най-вече на липсата взаимодействие между институциите. Всяка институция си има собствена статистика, която обслужва оперативното управление - това е естествено. Тя трябва да бъде съгласувана с нас, за да оперираме с едни и същи данни и да получаваме истински резултати. Не на последно място стои хармонизацията с европейското законодателство в областта на статистиката. В момента в България има един-единствен закон, който е за самия статистически институт, а не аз статистиката.


Отчетът на НСИ за 1997 г. не беше приет от Народното събрание. Възнамерявате ли да преработите нещо в него?


- Отчета аз не мога да преработя. Това не е в моите правомощия. Отчетът е това, което е било. Хубаво или лошо, то е такова. Той не е приет, не защото е хубав или лош, а защото свършената работа не е задоволителна. Това е оценка на Народното събрание. Трябва да се променят радикално принципите. Приоритетите, които аз изброих, ще бъдат отразени там.


Доколкото разбрах, ще държите по-скоро входната информация да е достоверна, а методиката на обработката в общи линии е синхронизирана с европейската и няма да се променя съществено?


- Вярно е. Колкото и да е странно, аз съм повече склонен към математическата статистика. Оттам съм тръгнал. Там се държи повече на методите, отколкото на данните, но тук е обратното. Данните се получават от анкетьори, които са хора. Трябва да се засили контролът и по някакъв начин да се следи за истинността на тези данни и най-важното те да бъдат единни за всички. Неслучайно се говори за единна информационна система. Така с едни и същи данни ще работят всички институции.


Ще успеете ли да преодолеете недоверието на обществеността в статистиката?


- Надявам се. Ще контактуваме непрекъснато и с пресата. Освен това най-важното е всеки резултат да бъде обясняван. Не какво означава, това е работа на други хора, а как е получен. Всеки може да каже дали е голяма или малка инфлацията. Но трябва да се знае какво е оценявано и как е получено. Така може да се прецени дали изводите са верни. Това изисква принципът за максимална прозрачност в работата.


А как стоят нещата с изчисляването на потребителската кошница?


- Този въпрос вълнува много хора. С моите заместници разработваме една идея: в НСИ постъпва разнообразна информация и от нея се формира общата картина. Правят се различни сечения - т. нар. потребителски кошници. Ние имаме намерение да изчислим малка, голяма и средна. В малката ще сумираме жизнените, всекидневни потребности, в средната ще влиза например търговията и накрая ще формираме една макрокошница, в която можем да включим и самолетни билети. Тя не е актуална за домакинствата в момента.


Несъвършеното отчитане на скритата икономика беше подчертано като слабост на предишното ръководство...


- Това наистина е голям проблем. Досега тя е била изчислявана по косвени показатели. Но аз вече имам идеи на базата на силното взаимодействие между институциите и главно с Министерството на финансите, на търговията и туризма и на промишлеността. Точно в разминаванията в данните се притаява скритата икономика. Тази, която е съвсем нелегална, например контрабандата, не може да бъде оценена. Но поне този, който произвежда нещо, а не плаща например данъци, може да бъде изваден на светло. За криминалните случаи си има други служби.


Смятате ли да правите някакви промени в екипа си?


- Не. Аз съм казал, че радикални промени няма да правя. По-скоро ще има промени в административното ръководство. Принципът е такъв - който работи, работи. Стига да има възможност. По-нататък всеки сам да се доказва.

Facebook logo
Бъдете с нас и във