Банкеръ Daily

Общество и политика

Все по-малко ученици избират професионални гимназии

Все по-малко деца избират да учат в професионални гимназии, отчете просветният министър Румяна Коларова след заседанието на кабинета. Така само за последните 14 години броят им е намалял с с близо 25 хиляди. Проблем има и в липсата на активно участие от страна на бизнеса в професионалното обучение.

Все пак се работи по няколко проекта за дуално обучение. Те се реализират успешно във водещи фирми, които обаче основно са чуждестранни. Друг проблем е, че много от фирмите, в които учениците стажуват, не издават сертификат за квалификация. "Много често децата работят, но ги ползват повече за общи работници", изтъкна Коларова. Затова целта на просветното министерство е да гарантира, че учениците усвояват професионални умения.

Затова кабинетът ще се опита да гарантира това и чрез приетата днес Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение за периода от 2015-а до 2020 година. Целта й е да се осигурят висококвалифицирани кадри за бизнеса и да се преодолее ранното отпадане от системата на образованието на деца от социално слаби семейства. Възрастните пък ще имат възможност да получат квалификация по определена специалност в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение, за да се реализират на пазара на труда. Предвижда се и въвеждането на „защитени“ професии.

Стратегията цели и увеличаване на броя на младите учители, за да се преодолее сега съществуващото застаряване на преподавателите. Средствата за изпълнението й ще дойдат по линия на държавния бюджет, националните програми и чрез оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Кабинетът прие днес и Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020). Особено внимание в нея се обръща на застрашените групи – тези, при които ниските доходи ограничават възможностите за учене и намаляват мотивацията, както и тези, при които езикът е съществена пречка за придобиване на образование. Стратегията е изключително важна, като имаме предвид негативните тенденции, свързани с нивото на грамотност както сред децата, така и сред възрастните българи.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във