Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВСЕ ОЩЕ НЕ СМЕ СТИГНАЛИ ДЪНОТО

Въпреки че цените на търгуваните на борсата книжа отбелязват леко покачване, вицът за оптимиста в случая е напълно актуален. За онзи оптимист, който твърдял, че дъното никога не можа да се стигне, защото винаги има възможност дълбаенето да продължи. А и откъдето да погледнеш, положителната тенденция в борсовата търговия през миналата седмица не се дължи на подобрената икономическа обстановка в страната. Кой знай каква промяна не се забелязва. Възходящият тренд, според повечето брокери, е по-скоро следствие на овладяната паника сред малките и средните портфейлни инвеститори, отколкото на някакво повишено търсене на ценни книжа от страна на местни и чуждестранни борсови играчи.


След като седмици наред дълбаеха дъното, цените на най-търгуваните дружества бележат увеличение, макар в повечето случаи то да е съвсем символично. Индексът на тридесетте най-търгувани дружества УОРБЪРГ се повиши през последните седем дни преди празниците с нови 9.60%, а този на 10-те - с 6.12 процента.


Най-голям принос за очертаващата се положителна ценова тенденция на пазара имат книжата на дружествата от туризма. Това е обяснимо, като се има предвид, че за повечето от тях курортният сезон бе повече от успешен, особено пък в сравнение с реализираните скромни финансови резултати през последните няколко години.


Албена е фаворитът сред туристическите фирми за миналата седмица. Нейните книжа увеличиха стойността си за последните пет борсови сесии с близо 90 процента. Цените, при които се сключваха сделки, бяха в твърде широк диапазон - от 6700 до 8100 лв. за акция. Това обаче съвсем не е реалната цена на книжата на Албена и очакванията на повечето от специалистите, че още тази седмица те могат да прескочат границата от 9000 лв. за акция. Не е изключена и възможността котировките купува за акциите на черноморския курорт дори да достигнат 10 000-11 000 за ценна книга. В този смисъл логично би било притежателите на въпросните акции да не избързват с продажбата им.


Книжата на другата черноморска перла - Златни пясъци, също отбелязаха възходящ тренд, като увеличиха стойността си с близо 64% и достигнаха 9000 лв. за акция. Специалистите на пазара са на мнение, че това е максималната цена, която може да се очаква от продажбата на книжа от този комплекс. Те напомнят, че мажоритарен собственик на Златни пясъци е държавата, което поне за момента означава, че няма съществен инвеститорски интереси към книжата му или, казано с други думи, не може да се очакват големи печалби от търговията с тях. Ето защо притежателите на такива акции, имащи нужда от ликвидни средства, могат спокойно да се възползват от оферти купува на нива 9000 лв. и да ги продадат, без да се притесняват, че ще инкасират загуба.


След туристическия бранш най-големият дразнител за брокерите на борсата напоследък са предприятията от фармацевтичния отрасъл.


През изминалата седмица бяха регистрирани сделки с книжата и на четирите големи фармацевтични дружества - Трояфарм, Фармация, Антибиотик и Софарма. Акциите на последното от голямата четворка загубиха близо 9% от стойността си, но това е временна тенденция. Добрите новини, постъпили от Агенцията за приватизация за предстоящата покупка на фармацевтичните предприятия от сериозен чуждестранни инвеститори, задължително ще повлияят на цените на техните книжа, покачвайки ги с поне 20 процента.


Очакванията се в най-скоро време акциите на Нефтохим също да увеличат стойността си. Те вече поскъпнаха през последната седмица с 36.67% и достигнаха средна продажна цена от 18 450 лева за акция. Това определено не е пределът за книжата на бургаската рафинерия и затова инвеститорският интерес към тях се определя като постоянна и почти винаги печеливша величина.


За разлика от свободния пазар, който показва някакви признаци на съживяване, официалната търговия все още не може да се отърве от натрупаната през последните няколко седмици негативна инерция. Традиционното си добро присъствие в търговията на официалния пазар - сегмент С, потвърдиха преди празниците книжата на Петрол Холдинг Груп и Индустриален холдинг България. Тези две дружества реализираха най-големите продажби при леко увеличение на цените на техните акции. На сегмент А обаче положението бе трагично - с инкасираната само една сделка с пакет от 11 000 книжа на Полимери при единична цена от 14 210 лв. за акция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във