Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВРАЧАНСКИЯТ МЕСОКОМБИНАТ СЕ ЛЪСКА ЗА ПАРАДА

Противно на очакванията, че в предприятията, обявени в несъстоятелност, всичко е замряло, миналата седмица във врачанския месокомбинат кипеше усилен труд. Когато тя изтече, всичко блестеше като в стъкларски магазин.


Коя бе причината за старателното почистване на заводските халета? От днес (понеделник) започва да тече петдневният срок, през който в месокомбината ще пристигнат експерти от комисията на Европейската общност. Те трябва да преценят дали да продължат лиценза за износ на кланично месо за страните членки на Евросъюза. И тъй като залогът е много голям, в продължение на повече от месец всички корпуси на месокомбината бяха боядисани и ремонтирани. За евроекспертите няма значение дали предприятието е в несъстоятелност, или не, важно е то да отговаря на санитарно-хигиенните норми, приети в общността. Още повече че в момента две частни фирми - Виктория и Коста Барба, работят на ишлеме в месокомбината и попълват квотата за износ на агнешко месо за Западна Европа. Техните договори са валидни до края на тази година.


Както писа в. БАНКЕРЪ (бр. 51/1997 г.), на 17 декември миналата година кредиторите на месокомбината приеха оздравителна програма. Тя предвиждаше, в случай че принципалът на дружеството - Министерство на промишлеността, не намери купувач на цялото предприятие, който да възмезди кредиторите, да бъдат разпродадени активите му. Към датата на обявяване на несъстоятелността - 9 септември 1996 г., месокомбинатът дължеше 278 млн. лв. на ПЧБ, БИОХИМ, ОББ и ТСБанк. Като се прибавят и останалите кредитори - териториалното данъчно управление, управлението за социално осигуряване и Министерството на финансите (заради вземане по ЗУНК за 1.639 млрд. лв.), общо задълженията на предприятието възлизаха на 2.066 млрд. лева. Тогава кредиторите назначиха за прокурист Евгени Въльовски, бивш член на борда на директорите, под чието ръководство да бъде възобновена производствената дейност. Пет месеца по-късно всички главници към банките кредиторки (с изключение на ПЧБ) са погасени със средства от набирателната сметка на синдика, тъй като до този момент активи на предприятието не са продавани. Веднага след второто събрание на кредиторите в пресата се появи съобщение за продажба на цялото предприятие, както и на обособени части от него като парова централа, изолационна кланица, столова, административна сграда и т.н. Министерството на промишлеността не можа да изпълни поетия ангажимент в едноседмичен срок от утвърждаване на оздравителната програма да сключи приватизационна сделка. Така че засега врачанският месокомбинат продължава да е 100% държавна собственост. За четири месеца е имало запитвания, но не е постъпила нито една оферта от потенциален купувач. Тогава прокуристът и синдикът Йова Тайм ЕООД решават от 17 април 1998 г. на основание на разпоредбите на Гражданско-процесуалния кодекс да обявят търг за продажбата на машини и съоръжения извън основния корпус, състоящ се от пречиствателна станция, енергиен, кланичен и колбасарски цех. И тъй като срокът за наддаването трае точно един месец, днес (18 май 1988 г. трябва да бъдат обявени резултатите. До края на седмицата спечелилите търга ще имат възможност да заплатят придобитите от тях машини. Очаква се до края на август тази година от постъпленията да бъдат възмездени всички кредитори, с изключение на финансовото министерство. Задълженията по ЗУНК ще се погасяват успоредно с разширяване на дейността и търсене на стратегически инвеститор от рода на германския холдинг, за чиито планове да задвижи Великотърновския, Врачанския, а малко по-късно и Благоевградския месокомбинати в.БАНКЕРЪ писа в бр. 18 от 1998 година. Докато се намери богатият вложител на капитал, в месокомбината не възнамеряват да седят със скръстени ръце. Идеята е досегашната дейност за добиване на месо и производство на колбаси да се запази, като се пуснат отново в действие замразените мощности. След като вече е в сила новият закон за митниците, от август започва лицензирането на складовете под митнически контрол. Предприятието разполага с пригодени за целта помещения. Снабден с лиценз, месокомбинатът може да развива търговска дейност със сконтиране и издаване на складови разписки. Освен това има идея на територията на предприятието да се организира стоково тържище, а административната сграда да се превърне в крайпътен мотел, тъй като врачанският месокомбинат се намира на главен път Е 79, който влиза в обсега на международен коридор номер 4. Независимо къде ще се построи вторият мост над Дунава - дали през Видин, Лом или Оряхово, потокът от товари все ще минава покрай месокомбината - твърдят от Враца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във