Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВОЙНА ДО ПОСЛЕДНИЯ ДЕПУТАТ ЗА ВСЕКИ ДАНЪЧЕН ЗАКОН


Избраниците в Народното събрание прецениха, че само
едно от четирите депозирани предложения за промени в Закона за
корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е стойностно. След обилни
дебати на първо четене се прие предложението на правителството.
То предвижда с един замах ремонта на общо 18 закона, но според
министъра на финансите Муравей Радев промените в повечето от тях
са минимални и не си заслужава да се губи време с обсъждането
им поотделно. От опозицията се оплакаха, че почти едновременното
разглеждане на данъчните закони и бюджета за 1999 г. практически
предопределя изхода на гласуването, защото не позволява да бъдат
променени параметрите на бюджета.


Синьото парламентарно мнозинство гласува ставката
за предприятията с годишна облагаема печалба над 50 млн. лв. да
намалее от 30 на 27 процента. Въпросът какви данъчни отстъпки
може да си позволи държавата при сегашните икономически условия
беше съществената част от дискусията и доста депутати не пропуснаха
възможността да се изявят. Предложения, обилно заляти с цифри,
предвиждаха допълнително намаление на ставката с още 5-7 на сто,
но мнозинството не допусна изненади.


Особено оспорван в Закона за корпоративното подоходно
облагане е текстът за формиране на собствения капитал от недекларирани
приходи, които занапред ще се облагат с данък. Според Венцеслав
Димитров от ПГ на ОНС това издига сериозни бариери конкретно пред
българските инвеститори, тъй като чужденеца няма да го питат откъде
са му парите.


Друга новост облагодетелства застрахователите, които
извършват застраховки Живот. Вместо 7% по събраните
премии те ще плащат 5% окончателен данък по тях. Но радостта им
до голяма степен е преждевременна. Вместо с данък за общините
и данък върху печалбата всички премии и приходи от други дейности,
включително и несвързани със застраховането, вече ще се облагат
със 7% окончателен данък.


С 5% ще може да се намалява данъкът върху печалбата
при инвестиции в общини с трайна безработица - 1.5 пъти по-голяма
от средната за страната за последните пет години.


Продължава да се подценява значението на въпроса
с данъчно признатите амортизационни отчисления, както и този с
някои фирмени разходи, които данъчните облагат в момента.


Промените в Закона за облагането на доходите на физическите
лица вървяха в комплект със ЗКПО. Принципите на семейното облагане
(семействата с повече деца или с неработещ съпруг да плащат по-малко),
изглежда, все още са прекалено европейски за нас. Така данъчната
таблица с необлагаем минимум от 70 000 лв. месечно ще бъде настолно
четиво на данъчните инспектори през 1999 година.


Това, което опозицията не преглътна лесно, бе изискването
в бъдеще всички вноски за пенсионно осигуряване да се освободят
от данъчно облагане. Доходите обаче, които гражданите ще получават
като допълнителна пенсия, ще се облагат. Задължителното пенсионно
и социално осигуряване и занапред ще остане необлагаемо. По този
начин се получава следното - ако човек си направи доброволна вноска
в пенсионен фонд, тя ще се олихвява, но когато дойде време да
получи допълнителния си доход, ще трябва да остави нещо за държавата.
С други думи, ще бъде обложена и лихвата, въпреки че засега в
България тя е необлагаема.


Подобно е положението и с допълнителното здравно
осигуряване. Една по-сложна операция може да струва доста пари.
Когато тя бъде заплатена със средства от допълнителна здравна
осигуровка, пациентът ще трябва да задели до 40% от стойността
й като данък.

Facebook logo
Бъдете с нас и във