Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВОЕННИТЕ ЗАВОДИ НА ПЪТ КЪМ ЗАПАСА

Една заповед, издадена от промишления министър Александър Божков и неполучила широка обществена разгласа, създава в момента нови нелицеприятни емоции в злощастния български Военопромишлен комплекс (ВПК). Както научи в. БАНКЕРЪ, с този документ, депозиран наскоро и в Агенцията за приватизация, оръжейната шапка Металхим холдинг се е сдобила с правото не само да участва в преструктурирането на отрасъла, подготвяйки обособяването на неговите обекти за раздържавяване, но и да ги продава. Странното обаче в случая е, че в списъка, съпровождащ въпросната заповед, фигурират поделения, за които Министерският съвет изобщо не е давал съгласието си да бъдат поставяни на приватизационната сергия. В правителственото решение N13 от 30 март 1998 г., за което в. БАНКЕРЪ писа подробно в броя си от 26 юни тази година, ясно и точно са изредени поименно 92-те новообособени предприятия и части за приватизация без държавни капиталови квоти от дългата верига ВПК. Както е посочено в същата листа, най-чувствително трябва да олекнат досегашните дълготрайни материални активи на Вазовските машиностроителни заводи(ВМЗ) в Сопот. От капитала на дружеството са предвидени за изваждане общо 27 обекта. Въпреки че сред тях липсва лагерният завод на ВМЗ, единствен по рода си не само в България, а и на Балканите, сега той изненадващо се появява в


списъка, одобрен от министър Божков


Според сопотските оръжейници по този начин промишленото министерство ударило рамо на шефа на Металхим холдинг инж. Стефан Улев, който имал стари апетити към атрактивния завод. Това съставно поделение на ВМЗ, в които холдингът държи мажоритарния акционерен пакет от 53%, се радвало на съмнителна бизнесгрижовност от страна на фирмата майка. За доказателство се сочат преговорите по една доставка на лагерна стомана, проведени през юни миналата година между председателя на управителния съвет на Металхим холдинг инж. Улев и изпълнителния директор на дъщерната фирма на Мултигруп - Интерстийл трейдинг, Иван Дремсизов. Г-н Дремсизов е уведомил холдинга за следното:


Получихме запитване от г-н Улев за доставка на около 11 000 тона лагерна стомана на пръти. Поискахме съответната оферта от румънския завод. Първоначално оферираната цена бе 742 щ. долара за тон ДАФ Гюргево, което не удовлетворява Металхим. След разменената кореспонденция и проведените разговори успяхме да намалим цената до 650 щ. долара за тон.


Да оставим настрана твърденията, че


Стефан Улев поддържал отдавнашни тесни връзки с Мултигруп


съвместявайки в периода 1991-1993 г. работата си в държавното поделение на Металхим холдинг - Металхим комерс, с щатна длъжност в сателитна фирма на частната групировка. В случая с лагерната стомана има други по-съществени подробности. Единственият потребител на тази суровина у нас - лагерният завод в Сопот, осигурява необходимите си количества по два пътя. Тъй като отпадъците от специализираната стомана след влагането й в производство не могат да се преработват в страната като скрап, ВМЗ ги изнася в Черна гора и на бартер срещу това получава свежа стомана. Останалите количества дружеството само директно си доставя главно от Украйна, и то по цени значително по-ниски, от тези, които договаря холдингът - по около 550 щ. долара за тон, ползвайки предоставената му от украинския производител 18-процентна търговска отстъпка и получавайки за тези пари стоката направо в Сопот.


Кому е била изгодна румънската доставка, оскъпена с по 100 щ. долара за тон стомана - това вероятно знае инж. Улев. Пак той може да каже и защо през май тази година е издал заповед до изпълнителния директор на ВМЗ Ангел Писков да осигури на представителите на известната шведска фирма производителка на лагери - SKF, пълен достъп до българския лагерен завод? При положение че същият завод не фигурира в приватизационната програма на правителството и че към него до момента няма проявен официален инвеститорски интерес от когото и да било. Изпълнителният директор на сопотското дружество отказва достъпа, но докато цялото ръководство на ВМЗ се намира на традиционното оръжейно изложение в Пловдив, Хeмус 98, директорът на съставния лагерен завод Атанас Димитров пуска шведите в производствените халета. Както научи в.БАНКЕРЪ, след този свободен оглед


SKF изработва един прелюбопитен въпросник


представен в Металхим холдинг, чийто шеф пък го препраща във ВМЗ с нареждането да се подготви пълен набор от документи, даващи отговорите на зададените въпроси. Какво обаче искат да знаят шведите? Въпросникът съдържа десет основни точки, гарнирани с още 49 подточки. Чужденците се интересуват от:


о Асортимента и обема на продажбите, размерите и типове лагери, обемите на количествата, произведени през периода 1990-1997 г., максималния капацитет на завода и настоящата му използваемост;


о Организацията на работа и броя на служителите по отдели и направления, общ брой на личния състав за времето от 1990 до края на 1997 година;


о Пазара - канали за продажба у нас и в чужбина, основни пазари и клиенти, най-често поръчвана номенклатура, пазарен дял, дистрибуторска система, планирани действия, търговска марка и опаковка;


о Фабриките - площ на земята, производствени цехове с обхвата и възрастта им, офиси, енергоснабдяване и влияние на производството върху околната среда;


о Качеството и рекламациите на клиентите, обем на скрапа и използвана система за контрол на качеството;


о Производството и производствените процеси за всеки произвеждан тип, видове суровини и материали, видове оборудване с посочена марка, години и състояние, вид термична обработка, силните и слабите страни на производството, както и неговите тесни места;


о Материалните потоци - доставчици на суровини и компоненти, цени на суровините, качество на материалите и компонентите, надеждност на доставките и времето от поръчката на суровините до доставката на готовите лагери;


о Комуникациите - пътища, железопътни и други, телефони, факсове и информационни системи и връзки;


о Финансовите данни - съотношение на разходите за суровини, надници и др., резултати за 1996 и 1997 г., годишни баланси за 1994 и 1995 г. и цена на продукта, ценова листа, система за ценообразуване.


Подробното описание на този чуждестранен инвеститорски интерес е наложително, тъй като нагледно доказва, че шведите просто искат, при това съвсем безплатно, да получат ключа от бараката. И няма да е чудно, ако той им бъде предоставен. Като твърдят сопотчани,


директорът на апетитното лагерно подразделение


Атанас Димитров, въпреки несъгласието на големия шеф на ВМЗ Ангел Писков, вече събирал необходимата документация за нуждите на SKF. А конфликтът между двамата ръководители бил свързан с факта, че един от братята на г-н Димитров въртял частна търговия тъкмо с лагери. И се стигнало дотам изпълнителният директор на ВМЗ лично да поеме следенето на сделките, сключвани от подопечния му лагерен завод, за да затвори кранчето за преточване на средства от държавния завод в частната роднинска фирма. По-важното обаче е къде гледат специалните служби, отговарящи за националната сигурност? Не трябва ли да се ограничи изтичането на информация, свързана със завод, чието производство на 100% фигурира в списъка на мобилизационните запаси на страната?


Същите служби би трябвало да знаят и какви работи се случват при търговията с българско оръжие. Любопитни събития например съпровождат


оръжейния търг, проведен през май тази година в Турция


Чрез държавния оръжеен търговец Тератон в търга участват и Вазовските машиностроителни заводи. Както обясниха от там, за пласиране на своята специална продукция дружеството ползва петте български държавни фирми, лицензирани да търгуват с този вид стока. За различните региони от света ВМЗ си е направило разпределение на комисионерите, с които работи. Целта е за всеки район търговският представител да е само един, за да не се получават дъмпингови удари в цените на изделията, предлагани за продан. Но точно това се е случило на въпросния турски търг тази пролет. Неизвестно защо със заповед на председателя на Междуведомствения съвет по въпросите на ВПК и мобилизационната готовност на страната Александър Божков, освен оторизирания от ВМЗ Тератон право за участие в търга е дадено и на Металхим холдинг. С други думи, за една и съща стока, с една и съща марка - ВМЗ - наддават двама български търговци. Както уточняват от Сопот, забележителното в случая е, че


пред смаяните погледи на турците


нашите представители така главоломно са подбили цената на вазовските изделия, че тя е паднала почти до себестойността им. Заслугата за това явление принадлежала на председателя на Металхим холдинг Стефан Улев, който лично участвал в търга. На всичкото отгоре, казват от ВМЗ, фирмата, наета от Тератон за участие във въпросното наддаване, впоследствие искала да съди сопотското дружество за понесените от нея щети. Защото при постигнатите ниски цени, резултат от играта на холдинга срещу Тератон, оторизираният от него посредник е понесъл сериозни загуби. Само че, обобщават сопотчани, ние нямаме никаква вина за това и също излязохме на загуба.


Та това е положението - така холдингът се грижи за интересите на най-важното си дъщерно дружество. А най-странното е, че през юни тази година инж. Улев е издал две заповеди, с които настоятелно иска дружеството да му представи пълен набор от документи - дълготрайни материални активи, пазари, финансово състояние и прочие, не за някой дребен обект, а за монтажния завод на ВМЗ. Той, както казват специалистите, е сърцето не само на сопотските заводи, но и на целия ВПК. В това поделение постъпват почти всички изделия, произвеждани от комплекса и сглобени там, вече като готови оръжия тръгват както към българските армейски поделения, така и към чуждестранния пазар. Прави впечатление, че в посочените заповеди холдинговият шеф пише, че данните за монтажния завод трябва да се подадат поради проявения към него инвеститорски интерес и в съответствие с решение N13 на Министерския съвет. В приложения списък към това решение обаче името на завода го няма. Пита се тогава за какво точно става дума? Пита се още - дали с подобни ефектни действия, предприемани на средно и висше държавно ниво, накрая няма да бъде ударен ключът на българската военна промишленост?

Facebook logo
Бъдете с нас и във