Банкеръ Daily

Общество и политика

ВМРО внесе законопроект за личния фалит

ВМРО внесе в Народното събрание Закона за личния фалит. Инициативата е на зам.-председателя на ВМРО и съпредседател на ПГ „Обединени патриоти“ Искрен Веселинов, а текстовете са изработени от експерти, съобщават от пресцентъра на ВМРО.

„Законът за личния фалит е стъпка от особена важност и предвид настъпващата световна икономическа криза. Тя вече остави без работа и доходи стотици хиляди българи. Ние от ВМРО сме категорични, че е настъпил моментът законът за личния фалит да влезе в дневния ред на НС. Точно днес, когато държавата отново е изправена пред предизвикателството“, пише в позицията на ВМРО.

Според мотивите към законопроекта Законът за защита на физическите лица при неплатежоспособност има за цел да защити правата и интересите на физическите лица за преодоляване на състоянието на неплатежоспособност, създаване на възможност за възстановяване на социалната и трудовата им активност, както и осигуряване на справедливо удовлетворяване на техните кредитори.

Защита по този закон може да получи всеки български гражданин, физическо лице, което не може да плати своите парични задължения най-малко три месеца на едно или повече от своите изискуеми парични задължения на обща стойност не по-малка от пет минимални работни заплати. Както и длъжник, който има едно или повече парични задължения с общ размер до 200 000 лв. и предостави на разположение на кредиторите си за удовлетворяване на вземанията им цялото си имущество и бъдещите доходи за пет години, с изключение на несеквестируемите вещи и доходи, гласят разпоредбите, пишат вносителите. 

Документът е базиран на няколко основни принципа, а именно: публичност; добросъвестност; зачитане на правото на труд и достоен живот; баланс между интересите на длъжника и кредиторите; бързина, предвидимост, достъпност и ефективност на производството; право на участие на всички кредитори в производството независимо от вида и произхода на вземанията им, се казва още в съобщението на воеводите.

Съгласно текстовете недобросъвестен длъжник е човек, който: е предизвикал неплатежоспособността със свои умишлени действия; е осъден за злоупотреба на доверие, за престъпление срещу кредиторите или за престъпление срещу финансовата, данъчната или осигурителната системи, освен ако е реабилитиран; задълженията му са за обезщетение на вреди от непозволено увреждане; не е получавал доход по трудово или друго правоотношение през три от последните пет години преди започване на производството, освен ако има обективни причини за това; е укрил свое имущество или не е изпълнил задължение в хода на производството по този закон.

Законът предвижда и Централен електронен регистър на физическите лица в неплатежоспособност към Агенцията по вписванията, в който да се записват база данни, касаещи статуса на засегнатите лицата.

Фактически този закон предлага цялостна правна рамка за защита на длъжниците, които попадат в неговия обхват, но наред с него ВМРО продължава да работи за спешното приемане на измененията в ЗЗД, предвиждащи 10-годишна абсолютна давност за задължения на физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във