Банкеръ Daily

Общество и политика

ВКС ще бори проблема с подмяната на директорските бордовете

Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) ще тълкува разнобоя в производствата по спиране на вписването на новите ръководства на държавните дружества.

 

Проблемът нашумя през миналата година с ударната подмяна на част от директорските бордове, оставени от ГЕРБ в наследство на служебните правителства на Стефан Янев.  Първи срещу тях и "допотопно" бавните съдебни процедури възроптаха министрите на икономиката и финансите Кирил Петков и Асен Василев. Последва сигнал на Правосъдното министерство до Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС), който изготви доклад за противоречивата съдебна практика. А накрая се стигна до тълкувателното дело...

Казано с едно изречение, Върховният касационен съд ще търси отговор на въпроса "Какви обстоятелства трябва да изследва и да има предвид съдът, когато разглежда исканията в охранителните производства по заявленията за вписване, заличаване и обявяване на промените, извършени от принципала?"

От проверката на инспектората стана ясно, че 

съдиите имат различни виждания

относно обхвата на проверката им, когато бъдат сезирани с искане за спиране на охранителното производство заради внесен иск. Част от магистратите приемат, че дължат само формална преценка за наличие на свързаност между спорното вписване и искането за неговото спиране. Те смятат, че самото завеждане на такова дело е достатъчно основание за спиране на охранителното. И затова отказват преценка на допустимостта на иска за спиране с аргумента, че тя следва да бъде направена само от съда, който е сезиран с него.

Друга част от съдиите по охранителните производства смятат обаче, че дължат изследване на въпроса дали искът за спиране е допустим с оглед наличието или липсата на правен интерес от предявяването му. И понеже инстанционният контрол по тези дела приключва пред апелативните съдилища, ВКС не беше установил досега сам противоречията в практиката. Така се стигна до предложението за образуване на тълкувателно дело, с което трябва да бъде посочен

обхватът на съдебната проверка

при иск за спиране на вписванията на разпоредените от принципала промени, подаден от недоволната страна.

Изследването на съдебния инспекторат сочи, че разнобоят в практика е сравнително ново явление, което през последните две години доста било... "набъбнало". Допреди това масово се е прилагал формалният подход, според който при предявен редовен от външна страна иск за спиране на вписването, апелативните съдилища са били длъжни да го уважат. След това, броят на съдиите, които смятат, че към предпоставките за спиране трябва да бъде добавен и правния интерес на ищеца от обжалване на процедурата по вписване, започва да нараства.

В сигнала на Инспектората до ВКС е изложено конкретно развитието на казуса с „Напоителни системи“, при който трима бивши шефове на дружеството поискаха вписването на новото ръководство да бъде спряно. В този случай апелативният съд застъпи новото виждане, като призна правото на принципала - като възложител на мандата - да го оттегли по всяко време.

Съдът посочи още, че от прекратяването на договора за освободения произтича само право на обезщетение, но то

не може да осуети вписването на заличаването му

по партидата на дружеството. Затова искането за спиране на вписването беше отхвърлено и новият борд на „Напоителни системи“ беше вписан.

Сходен казус се разви и при вписването в Търговския регистър на новото ръководство на Българския спортен тотализатор. Най-напред Софийският градски съд спря вписването по искане на членовете на Управителния съвет – бившите футболисти Гошо Гинчев и Христо Йовов. Спортният министър Радостин Василев реагира бурно, понеже двамата обявили преди това че няма да оспорват смяната на борда. Направиха обаче обратното с твърдението, че заповедта му за смяната им е нищожна поради липса на правно основание за издаването , в резултат на което все още са страни по валидно правоотношение с тотото.

Тезата на спортния министър е, че в качеството си на упражняващ правата на държавата чрез възлагане на управлението,

неговите актове пораждат правните си последици

във вътрешните отношения между страните незабавно. 

„Христо Йовов и Гошо Гинчев не са от кръга лица, които биха могли да влияят на вземането на решения от министъра на младежта и спорта като упражняващ правата на държавата в Българския спортен тотализатор, тъй като не са собственици на  Българския спортен тотализатор и законът не допуска да предявят искове за незаконосъобразност на заповедта, която съм издал за освобождаването им“, заяви Радостин Василев. И подчерта, че по дело на Гошо Гинчев, в което той е оспорил предходна заповед за освобождаването му като член на УС на БСТ, съдът вече се произнесъл в този смисъл. Което се оказа точно така - делото е прекратено от друг съдия в СГС, който споделя новото виждане за необходимост от преценка на това дали искът за спиране е допустим.

„Възлагането на управлението на държавното предприятие е особен вид граждански договор, като страните по него са равнопоставени. Правата на държавата в държавното предприятие се упражняват от съответния министър. Макар че държавното предприятие е различна организационна структура, самата му регламентация в Търговския закон предполага приложение на регулациите, уредени в този нормативен акт.

Сключването и прекратяването на договора за управление е пряк резултат от назначаването или освобождаването на членовете на управителните съвети, което е

правомощие на върховния орган на управление

на държавното предприятие.

В случай, че освободеният член на управителния съвет претендира накърняване на права в неговия патримониум, той би могъл да претендира защита на свои права, произтичащи от прекратяването на мандатното правоотношение. А не да атакува решението на принципала, упражняващ правата на държавата в държавното предприятие.

Следователно, дори и да бъде уважен предявеният иск за нищожност на заповедта, то това няма да се отрази пряко върху правната сфера на ищеца, доколкото няма да доведе до възстановяване на мандатното правоотношение на ищеца“, мотивира се съдията по иска на Гинчев, за да го отхвърли.

Междувременно новите управници прилагаха паралелно възможните техники за смяна на бордовете, чиито членове

не се вслушаха в намеците да си тръгнат доброволно.

Един от начините е да бъде увеличен броят на членовете на управителния орган така, че пратениците на новата власт да станат мнозинство и да бъде избран втори изпълнителен директор. Този метод беше приложен успешно за рокадата на върха в Българския енергиен холдинг.

Другата техника е министрите да издават последователно заповеди за освобождаване на членове на борда, докато попаднат на съдия, който да споделя новото виждане за необходимост от преценка на допустимостта исковете за спиране на вписването. Именно такава закана отправиха Кирил Петков и Асен Василев като служебни министри във връзка с промяната на надзора в Българската банка за развитие. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във