Банкеръ Daily

Общество и политика

Висшият съдебен съвет открива процедурата за избор на нов главен прокурор

Висшият съдебен съвет открива процедурата за избор на нов главен прокурор. На четири заседания между 18 и 29 юли ще могат да се номинират кандидати. Прокурорската колегия ще решава за допустимостта на кандидатите на заседание на 9 октомври, а новият главен прокурор ще бъде избран на 24 октомври.

Сегашният главен прокурор Сотир Цацаров бе избран на този пост на 20 декември 2012 година. Президентът подписа указа за назначаване на следващия ден, а Цацаров положи клетва на 10 януари 2013-а. 

Вече се завъртяха и имена на евентуални кандидати. Евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев категорично обяви, че не би приел да бъде номиниран за този пост. Приоритет за него сега бил работата в Европейския парламент, където е избран за земестник-председател на една от най-важните комисии - по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред.

Главният прокурор е едноличен държавен орган  в България, част от съдебната система, той е считан за главен държавен обвинител. Той осъществява надзор и ръководство над всички прокурори в страната и е член по право на Висшия съдебен съвет. Подпомаган е в дейността си от Главната прокуратура.

С Конституцията от 1991 г. се увеличава неговата независимост. Мандатът му е увеличен на 7 години и той вече се назначава от президента по предложение на Висшия съдебен съвет, като не носи отговорност за действията си, освен в случай, че извърши престъпление. Той няма право на втори мандат. Президентът не може да откаже назначаването или освобождаването при повторно направено предложение.

Главният прокурор ръководи прокуратурата, организира и разпределя работата на своите заместници, назначава и освобождава служителите във Върховната касационна прокуратура, във Върховната административна прокуратура и в администрацията на главния прокурор и издава инструкции и дава указания относно дейността на прокуратурата.

Главният прокурор се подпомага от заместници при Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура и може да им възлага свои правомощия, освен ако със закон е предвидено друго. Главният прокурор и неговите заместници могат писмено да отменят или изменят актовете на подчинените им прокурори, освен ако са били предмет на съдебен контрол. Административните ръководители на районните, окръжните, военно-окръжните, апелативните и военно-апелативната прокуратури организират и ръководят дейността им, назначават и освобождават служителите в тях. Главният прокурор ежегодно внася във Висшия съдебен съвет обобщен доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи.

Главният прокурор лично или чрез определени от него прокурори извършва ревизии и контролира работата на всички прокурори. Прокурорите от апелативните и окръжните прокуратури извършват ревизии и контролират работата на прокурорите в непосредствено по-ниските по степен прокуратури.

Facebook logo
Бъдете с нас и във