Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВИСОКО ТЪРСЕНЕ НА ДЦК ПОТИСНА НОВО ПОВИШЕНИЕ НА ЛИХВИТЕ

СЕДМИЧНИЯТ ОЛП ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОСТАНА БЕЗ ПРОМЯНА


За първи път след въвеждането на пазарния механизъм за определяне на основния лихвен процент той остана непроменен. Финансовите институции, участвали в аукциона за тримесечни ДЦК, отбелязаха повишената ликвидност в банковата система и прецизно предвидиха, че ново седмично увеличение на основната лихва е малко вероятно. При стандартен номинал на емисията от 5 млрд. лв. участниците направиха заявки с общ номинален размер 9.425 млрд. лв., а предложените от тях цени варираха в много тесен интервал - около средно претеглената стойност 98.64 лв. за 100 лв. номинал. Министърът на финансите пък фиксира средната цена на емисията на 98.67 лв. за 100 лв. номинал. Размерът на неудовлетворените поръчки, останали извън класацията на аукциона отново е много висок - 4.425 млрд. лева. Повишената ликвидност пролича и в размера на банковите резерви - парите на банките по разплащателни сметки и депозити в БНБ (както сочи последният баланс на Управление Емисионно към 03.04.1998 г.) са се увеличили с 90 млрд. лева. Те обаче отново пренебрегнаха кредитирането на реалния сектор и щедро предложиха на бюджета свободните си левове. Така за едногодишната сконтова емисия на стойност за 10 млрд. лв. Министерството на финансите получи поръчки за внушителната сума от 32.279 млрд. лева. Доходността и на тези ценни книжа остана почти непроменена - 7.24 срещу 7.26 процента за предишната емисия със същия матуритет.


Трябва да се отбележи, че за разлика от подчертания интерес на банките към по-дългосрочните инвестиции гражданите и фирмите предпочетоха да купуват през седмицата тримесечните ценни книжа от целевите емисии, въпреки очевидната разлика в лихвените проценти. Съгласно справката на финансовото министерство от продадените целеви бонове общо за 1.291 млрд. лв. 934.497 млрд. лв. са тримесечни. Причината най-вероятно са твърде неизгодните котировки за обратно изкупуване, които посредниците предлагат. На практика те са длъжни да осигуряват ликвидност за този вид инструменти. Изкупуването обаче е за тяхна сметка и изисква поддържане или осигуряване на касови наличности. Услугата се оскъпява и лихвата, която гражданите ще получат от своите годишни ДЦК, ако ги продадат предсрочно, става съизмерима с тази по разплащателните сметки - 0.2 до 0.5% годишно. От 22 април финансовото министерство ще се опита да коригира изкуствено влошената ликвидност на целевите ДЦК, като обратното изкупуване ще се извършва само за сметка на бюджета (повече подробности за решението на стр...)


На 3 април банковата система извърши регулацията на минималните задължителни резерви съгласно изискванията на новата наредба. На пазара се почувства облекчението, което изпитаха кредитните институции от факта, че вече могат да ползват 100% от блокираните си резерви. Признак за силно нарушена ликвидност и много лошо управление ще бъде, ако банките отново допуснат в разплащателната система да се появят чакащи плащания, а преводите на клиентите се забавят по-дълго от регламентирания в наредбата срок.

Facebook logo
Бъдете с нас и във