Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВИСОКИТЕ ТАКСИ ПРОГОНИХА ДРЕБНИТЕ РИБИ ОТ ФОНДОВИЯ ПАЗАР

През последните месеци цените на акциите на почти всички дружества, търгувани на фондовата борса, спадат бавно, но неотклонно. В резултат на това големите инвеститори губят значителна част от стойността на портфейлите си. А дребните собственици на книжа, придобити при първия тур на масовата приватизация, вече са вън от пазара. Причина за оттеглянето им са преди всичко таксите, които събират институциите, регулиращи капиталовия пазар. Оказва се, че в много случаи те са почти равни на стойността на търгувания пакет от акции. Така например Централният депозитар събира 1.55 лв. само за един трансфер по продажба на акции на фондовата борса. Сумата се намалява с 1.05 лв., ако собственикът на книжата вече има подсметка при инвестиционния посредник, осъществил транзакцията. Иначе той плаща въпросните пари за прехвърлянето на акциите си от регистър А (лични сметки) към регистър Б (сметки на посредници). Ако пък вече има подсметка при посредника, инвеститорът плаща за извършената сделка на депозитара само 0.50 лева.


От същия порядък са и таксите при покупка на акции. Ако инвеститорът няма сметка при посредник, той дължи 0.30 лв. за откриването й. Освен това плаща на депозитара 0.50 лв. за трансфера по борсовата сделка и още 0.10 лв. за издаване на депозитарна разписка. Тя по принцип не е ценна книга, но повечето публични дружества изискват представянето й при провеждане на общи събрания и раздаване на дивиденти.


Но това не е всичко. За всяка покупка на акции или облигации брокерската къща трябва да плати на своята търговска банка такса за извършване на плащането по сделката. Таксата е средно 1 лев, но например Пощенска банка иска само 0.70 лв. за услугата. Дотук общите разходи за покупка на книжа излизат около 1.60 лева. Освен това двете страни по сделката трябва да платят комисиона от 0.24% върху регистрираната цена по сметка на фондовата борса.


Описаните такси са в сила от година насам и посредниците винаги са се оплаквали, че са прекалено високи в сравнение с цените на книжата в България. Ако например участник в масовата приватизация е придобил 25 акции от Труд и капитал холдинг, той сега може да ги продаде на борсата на обща цена 7.50 лева. За извършената услуга ще заплати 1.55 лв. такси на Централния депозитар, 0.02 лв. на фондовата борса, както и комисиона на посредника, която е най-малко 2 лева. И ще получи чисто 3.93 лв., или по 0.15 стотинки на акция. В описания пример таксите и комисионите по сделката съставляват 48% от стойността й. Затова и повечето посредници вече отказват да търгуват с малки пакети. Те споделят, че само хартията и консумативите (най-малко пет листа за всяка транзакция), необходими за оформяне на документите по сделката, са едва ли не по-скъпи от получената комисиона.


Системата удря и по интересите на по-големите инвеститори. Ако например някой от тях реши да рискува с покупка на пакет от хиляда акции на Труд и капитал холдинг по 0.30 лв., брокер може да му продаде заявеното количество, но набрано от лица, които имат по 25 книги. Така купувачът ще трябва да плаща такси за 40 транзакции и цената на една акция от холдинга ще му струва повече от 40 стотинки.


Всички тези изчисления трябва да покажат, че при падащите борсови цени търговията с акции става все по-скъпо удоволствие дори и за едрите спекуланти. Положението може да се промени едва когато ликвидните дружества започнат да предлагат големи пакети, но това ще стане не по-рано от две-три години. Като изход от критичната ситуация брокери предлагат да се обособи нов пазарен сегмент на БФБ, на който да се сключват сделки най-малко за 1000 лева. Така големите инвеститори ще избегнат необходимостта да купуват множество дребни пакети от една позиция, за да задоволят интереса си към нея. Разбира се, ще има рязка диференциация в цените на елитния и обикновения пазар и то нея пак ще пострадат дребните играчи. Но пък, от друга страна, те ще бъдат защитавани по-успешно от инвеститори, вложили в акции на дадено дружество големи суми пари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във