Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВИСОКИЯТ ДИВИДЕНТ ЩЕ ПРИВЛЕЧЕ ИНВЕСТИТОРИТЕ

Г-жо Газдова, може ли да се каже, че портфейлът на
Индустриален холдинг България вече е окончателно структуриран?


Теменуга Газдова: - Почти сме приключили с изчистването
на портфейла, останаха още няколко позиции, които са спорни -
все още не сме решили окончателно дали ще останем в управлението
на тези предприятия, или ще продадем своите участия. Един от пакетите,
който бихме продали, е 18% от Варненската корабостроителница,
защото е ясно, че с този процент не можем да влияем при управлението
и при условие, че се приватизира държавният дял. Значително сме
напреднали при консолидацията на портфейла и сме оформили една
група от 18 предприятия, от които може би ще останат 15, в които
ние ще участваме активно в управлението, както го правим и досега.
В осем от тях притежаваме над 51% от акциите.


Какви промени сте предприели досега, които да подобрят
управлението на притежаваните от холдинга предприятия?


Теменуга Газдова: Предприехме някои мерки свързани
с мениджмънта, маркетинга, връзките с клиентите и т.н. Проведохме
и един семинар с директорите на нашите предприятия със специалисти
по маркетинг, които бяха поканени в България със съдействието
на консорциума FLAG. Някои от тях работиха и в самите предприятия.
Използваме и външни специалисти там, където е необходимо да се
подпомага мениджмънтът и засега в това отношение имаме добри резултати.


Росен Димоларов: Ние не смятаме да следваме модел
за създаване на фирми от типа маркетингови или външнотърговски,
през които да минава част от дейността на дъщерните ни дружества.
Те са самостоятелни стопански субекти и сами трябва да определят
пазарното си поведение. Нашето участие в управлението се състои
в участие в съветите на директорите и в контрол на текущите резултати.
Естествено при неизпълнение на бизнеспрограмите, които се приемат
през 1998 г., ние вземаме мерки спрямо оперативното управление
на дружествата.


Какво очаквате от излизането на акциите на Индустриален
холдинг България за търговия на БФБ-София?


Т.Г.: В периода преди раздаване на дивидента имаше
много активно търсене на нашите акции, като регистрираните трансфери
бяха над 10 хиляди. Интересът се запазва и сега, дори имаме запитвания
за това дали могат да се заменят акциите на друг фонд с нашите.
Според мен ние постигнахме един много добър резултат, който доведе
и до висока доходност и добър имидж на нашите акционери. Това
вече предполага сериозен интерес, още повече че всички, които
вече са получили своя дивидент, имат позитивна психологическа
нагласа към дружеството и тя явно се пренася и към евентуалните
играчи на капиталовия пазар.


Какви са вашите прогнози за размера на дивидента,
който може да раздаде холдингът през следващите години?


Т.Г.: Ние сме правили прогнози за нашето развитие
в близките три до пет години. Смятаме, че едно дружество като
нашето би следвало да раздава дивидент по-висок от лихвения процент
по депозитите. Нашият стремеж ще бъде да осигурим на нашите акционери
дивидент от около 10 процента.


Р.Д.: Естествено е, че бихме искали и да е по-висок.
По света е нормално да се очаква печалба от индустриална дейност
в рамките на 10-15 до 20 процента. Особено когато става въпрос
за конгломерат от фирми, които не са от един бранш. В портфейла
ни има предприятия от машиностроене, текстил, химия - съвсем разнородни
дейности с различна норма на печалба. Тя е по-висока в химията,
по-малка в машиностроенето и колеблива в текстила.


Т.Г.: Като се има предвид, че тяхната норма на печалбата
е такава, а ние оставаме по-голяма част от нея за инвестиции в
самото предприятие, това предполага, че печалбата през първите
години, когато ще дадем възможност на нашите предприятия максимално
да реинвестират печалбата си, за да увеличат своята производителност,
няма да бъде особено голяма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във