Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВИСОКАТА ЛЕВОВА ЛИКВИДНОСТ СМЪКНА ЛИХВИТЕ


Лихвените нива, срещу които се заема левов ресурс
на междубанковия пазар и на купените на първичния пазар ДЦК, се
понижават. Изминалата седмица се отличаваше с висока левова ликвидност
на финансовите пазари. Банките разполагаха по сметките си в БНБ
с повече левов ресурс, отколкото им беше необходим за поддържане
на минималните им задължителни резерви. Министерството на финансите
преведе в сряда (18 ноември) малко над 5 млрд. лв. по сметките
на първичните дилъри в БНБ от падежи на ДЦК и от лихвени плащания.
За сметка на това МФ предложи и продаде ценни книжа с 16 млрд.
лв. номинална стойност и с падежи в сряда и четвъртък (18 и 19
ноември). Заявките бяха за 10 млрд. лв. повече. Съвпадението на
този акт със преводите за данъчни отчисления от страна на банкови
клиенти не успя да разклати стабилността и високата ликвидност
на паричния пазар. Голяма подкрепа му оказаха преведените в банковата
система от финансовото министерство средства за заплати и пенсии.
Но изплащането им не става изведнъж, поради което междубанковият
паричен пазар практически беше блокиран, защото срещу повишеното
предлагане на левов ресурс практически липсваше търсене, или ако
го имаше, то беше в малки обеми. Лихвените равнища, на които се
предоставяха левови депозити за срокове до два дни се движеха
през цялата седмица между 2 и 2.3 процента. Депозити за срокове
до една седмица се разменяха при 2.5-2.8%, но не липсваха предложения
за предоставяне на необезпечени депозити и при по-ниски нива.
Високата ликвидност наложи търсенето на заемен левов ресурс за
по-дълги периоди - с възстановяване след 3 декември. До тази дата
банковите институции трябва да регулират салдата по сметките си
при БНБ, както изисква Наредбата за поддържане на минимални задължителни
резерви. Възможността да се финансират с евтин левов ресурс подтикна
банковите институции да привличат левови депозити от междубанковия
пазар, където цената му за срокове до две седмици варираше около
три процента. Показателен за слабата активност на междубанковия
паричен пазар през изминалата седмица е фактът, че оборотът на
репопазара не успя да достигне 5 млрд. лева.


Миналия понеделник (16 ноември) БНБ проведе два аукциона
за продажба на безналични ДЦК.


Единият от тях беше за продажбата на общо 5 млрд.
лв. номинална стойност сконтови тримесечни книжа. Срещу тях инвеститорите
предложиха 9.34 млрд. лева. Минималната и максималната цена 98.71
и 98.74 лв. за 100 лв. номинал са по-високи с по една стотинка
спрямо цените от предишния аукцион. Достигнатата средна цена беше
98.73 лв. за 100 лв. номинал (при 98.71 лв. на предходния търг).
Така и среднодостигнатата годишна доходност, а следователно и
ОЛП, се понижи в сравнение с предишната седмица - от 5.24 на 5.16
процента. Толкова ще бъде ОЛП до датата на плащане на следващата
емисия на тримесечни книжа, а тя е идната сряда - 25 ноември.


Другият аукцион беше за продажбата на 10 млрд. лв.
номинал шестмесечни, също сконтови, ДЦК. За покупката им се състезаваха
22.1 млрд. лeва. Близо двойно по-голямата сума на поръчките естествено
повиши цената им. Докато минималната одобрена цена на предишния
аукцион беше 97.18 лв., сега тя е 97.28 лв. за 100 лв. номинал.
Максималната цена се покачи от 97.30 на 97.34 лв. за 100 лв. номинал.
Среднодостигната продажна цена стигна 97.31 лв. за 100 лв. номинал
(с 5 стотинки по-висока от предишната продажба). Така средната
доходност от ДЦК с такава срочност се понижи от 5.65 на 5.54 процента.


Днес (23 ноември) по поръчка на Министерството на
финансите БНБ провежда два аукциона за продажба на безналични
безлихвени държавни ценни книжа. Ще се търгуват тримесечни книжа
с общ номинал 5 млрд. лева. Другата емисия, която се предлага,
е от едногодишни книжа с общ номинал 10 млрд. лева.


На вторичния пазар на ДЦК не липсваха сделки с книжа
от редовните емисии. За цялата седмица Централната банка регистрира
подобни транзакции между първични дилъри, като общият обем на
разменените книжа едва надхвърли 3.5 млрд. лв. номинална стойност.
Цената на ЗУНК облигациите, деноминирани във валута, отбеляза
голямо покачване. Докато в периода 9-13 ноември котировките за
продажба постепенно поевтиняваше - от 59.5 щ. долара в началото
на периода до 58.5 щ. долара за 100 щ. долара номинал в края му,
в периода 16-20 ноември, следвайки повишаването на цените на брейди
облигациите ни на международните пазари, в петък цената се покачи
до 62.5 щ. долара за 100 щ. долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във