Банкеръ Daily

Общество и политика

ВиК инфраструктурата у нас се нуждае от 12 млрд. лв. инвестиции

ВиК инфраструктурата у нас се нуждае от огромни инвестиции, изчислени на близо 12 млрд. лв., а подобни средства не могат да бъдат осигурени от цените на услугите, без да се надвиши прагът на социална поносимост. Затова доизграждането на системите трябва да стане с максимално включване на грантови средства от фондовете на ЕС. Условие за финансиране на инфраструктура от европейските фондове е да има висока степен на ефективност в отрасъла, което предполага услугата да бъде използвана от голям брой потребители.

Регионалното министерство получи покана да е бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ за изготвяне на още шест регионални прединвестиционни проучвания. Това стана възможно след като всички общини в областите Велико Търново, Габрово, Плевен, Софийска област, Търговище и Хасково станаха членове на областните асоциации по ВиК и услугите във всяка от тях се предоставят от едно водоснабдително дружество. Изработването на РПИП е условие за получаване на европейско финансиране за доизграждане и модернизация на ВиК инфраструктурата в съответните територии.

Към момента по проект „Подкрепа регионалното инвестиционно планиране в отрасъл ВиК“ МРРБ е изготвило 14 регионални прединвестиционни проучвания за териториите на областите Бургас, Сливен, Шумен, Варна, Добрич, Силистра, Русе, Пловдив, Кърджали, Ямбол, Стара Загора, Перник, Видин и Враца. ВиК операторите подадоха проектните си предложения към Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 и се очаква подписване на договорите, с които ще се финансира строителството на водопроводи, канализация и пречиствателни станции.

Към момента потенциални бенефициенти по ОПОС 2014-2020 са 22 административни области в страната. В областите Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик и Разград има общини, които отказват да станат членове на областните асоциации по ВиК, с което се лишават от възможността за подмяна и доизграждане на инфраструктурата с европейски средства. Така задължителната инфраструктура ще трябва да се финансира чрез цената на услугите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във