Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВИДАХИМ - МЕЖДУ ОТРИЦАНИЕТО И ПРИЗНАНИЕТО

Като неправилен сбор от балансови цифри окачестви управителят на Видахим инж. Боян Беков информацията за състоянието на дружеството, изнесена миналия понеделник в телевизионното предаване Плюс-минус. Тогава бе съобщено, че балансовата загуба на бившия химически комбинат за тази година е в размер на 15.3 млрд. лв., а задълженията към доставчиците са се увеличили драстично.


Вероятно данните са предоставени от някой неособено добре запознат член на колектива или от синдикалните организации, но не и от ръководството на Видахим, защото цифрите се различават значително от реалните, твърди инж. Беков. За първите девет месеца на годината предприятието отчита положителен финансов резултат от основната си дейност в размер на 1.2 млрд. лева., А след приспадането на финансовите разходи се получава балансова загуба от 0.94 млрд. лева.


За октомври положителният финансов резултат на Видахим нараства с още 0.4 млрд. лв., което съответно намалява загубата на 0.42 млрд. лева. Разбира се, Очерталата се тенденция съвсем не означава, че трудните времена са вече история. Напротив, Видахим ЕАД е едно от предприятията, включени в програмата за финансова изолация и е принудено само да се справя с проблемите си, без да ползва заемни средства.


Сметки върху сметки


Според оздравителната програма Видахим ЕАД трябва да приключи финансовата 1997 г. с печалба от 0.486 млрд. лева. Да не забравяме обаче, че изолираните дружества изработваха своите програми при курс 300 лв. за щ. долар. Този факт автоматично изкриви предварително начертания план, тъй като Видахим внася две трети от необходимите суровини за производство на основната си продукция - полиамидни влакна и пневматични гуми. В същото време едва 15% от стоките се пласират в чужбина. Напрежението достигна връхната си точка в началото на 1997 г., когато доларът се разменяше срещу 3000 лева, цените на ел.енергията и на горивата скочиха до небето, предоговаряха се нови работни заплати... Въпреки трудностите Видахим все пак приключва тримесечието с минимален положителен финансов резултат от основната си дейност. В края на полугодието производството на дружеството се нормализира. Относителният дял на износа на гуми нараства на 14%, а на полиамидни влакна - на 45 процента.


В края на септември Видахим приключва с приходи от основна дейност в размер на 14 млрд. лв., което е три пъти повече в сравнение с първото тримесечие на годината. През ноември относителният дял на балансовата загуба ще продължи да намалява. Стремим се на базата на оздравителната програма да приключим годината с нулев финансов резултат, което до голяма степен ще зависи от дейността ни през декември - твърди инж. Беков. Едва ли обаче ръководството на Видахим ще успее да изчисти загубите си до края на 1997 година. Проблемът е, че поради повишената енергоемкост през зимните месеци себестойността на продукцията се доближава до продажната цена. А пазарът на гуми и полиамидни влакна не позволява да се завишава цената на готовите стоки. Освен това през зимния сезон търсенето на гуми намалява и дружеството ще трябва да разчита преди всичко на експорт за Украйна, Боливия и Судан. Полиамидните влакна на Видахим пък имат осигурени пазари в Испания, Румъния и Македония.


Производство в условия на финансова изолация


Забраната за ползване на нови кредити принуждава ръководството на Видахим да прибегне до по-нетрадиционни начини на финансиране. Така например доставките на суровини вече се договарят с разсрочено плащане или на бартер. От друга страна, там, където е възможно, готовата продукция се продава с авансови вноски. А иначе продажбите на гуми за транспортни средства в цялата страна се осъществява от около 60 търговци на едро. Дистрибуторите продават на заводска цена при 5% търговска отстъпка и транспорт за сметка на Видахим. Има моменти, когато търсенето е доста голямо, но поради недостиг на оборотни средства не успяваме да произведем толкова, колкото бихме могли да продадем. Това обаче е само през някои месеци - признава инж. Боян Беков. Натоварването на мощностите на предприятието е между 40 и 45% и причината е най-вече в реалното пазарно търсене. Призивът изберете българското си е призив, но хората нямат пари и мнозина от тях предпочитат вносните гуми втора употреба. Намаляването на цените на произвежданите във Видахим пневматични гуми е възможно единствено ако се премахнат за две години митата на вносните суровини - металокорд, бортова тел и вискозна кордна тъкан. Това искане е поставено още през лятото на 1996 г., но и до ден днешен решение няма. Сега надеждата е в Комисията по изменение и редуциране на митата към Министерството на търговията. Ако проблемът не бъде решен, през следващата година Видахим я чакат


тежки дни


Според междуправителствените споразумения от началото на 1998 г. всички стоки, внесени от Чехия, Словакия и Словения, няма да бъдат облагани с мито. Предстои ни да се преборим със сериозна конкуренция. За да останем на пазара, ще бъдем принудени да работим с минимална печалба. Това пък ще забави издължаването на старите ни задължения към кредиторите - обяснява инж. Беков. По думите му предприятието изплаща редовно своите дългове, съгласно приетите погасителни планове. Заплати, данъци и социални осигуровки се плащат без забавяне. Известни затруднения има само при обслужването на задълженията към банките. Главницата на валутен кредит от 2 млн. щ. долара, взет в началото на 1996 г. от Райфайзенбанк (България), е трябвало да бъде изплатена още през януари 1997 година. Тогава обаче предприятието е погасило едва 300 хил. щ. долара. С изключение на два месеца през лятото поради авариен престой на топлоелектрическата централа новият погасителен план се изпълнява редовно. Това се отнася и за кредиторите ПЧБ и БАЛКАНБАНК, на които Видахим дължи само по главниците съответно 207 млн. лв. и 104 млн. лева.


Изключително трудно е да се работи само със собствени средства. Ако при сегашните ниски лихвени равнища имахме възможност да вземем кредит от 500-600 млн. лв., можехме да си набавим необходимите суровини за един месец. Така щяхме да реализираме по-добри приходи и в края на месеца да върнем парите. Смятам, че през 1998 г. е необходимо до търсим различни подходи при финансирането, които да обсъдим със сегашния принципал - Министерство на финансите - твърди Боян Беков.


За намирането на оборотни средства не помогна и предложението на ръководството на видинското дружество да се продадат два обособени цеха в селата Д-р Йосифово и Кула. Причината е, че 25% от капитала на Видахим бе предложен за масова приватизация, а между търговете той не може да се променя. Сега, след като първата вълна на раздържавяване приключи, вземането на подобни решения вече е от компетенцията на общото събрание на дружеството, което ще се проведе в началото на януари 1998 година. Очевидно е обаче, че в края на миналата и началото на тази година масовите инвеститори не са оценили Видахим като апетитно парче и все още държавата притежава 94% от капитала на дружеството. Очевидно е също така, че днес обстановката е променена. За това свидетелства и обявата до входа на предприятието - Купувам акции на Видахим.

Facebook logo
Бъдете с нас и във