Банкеръ Daily

Общество и политика

Вестник "България" проповядва идеите на униатството

Драган Цанков води остра полемика в защита на своята теза за уния с Римокатолическата църква с гръцки и български вестници.

На днешния ден през 1959 г. в Цариград започва да излиза вестник "България“ под редакцията на Драган Цанков.

В края на 1856 г. Драган Цанков е инициатор за създаването и пръв председател на "Община на българската книжнина“, която се счита за предшественик на образуваното през 1869 г. в Браила Българско книжовно дружество. На 1 януари 1858 г. това дружество започва да издава списание "Български книжици", изиграло огромна роля за културното издигане на народа и за формиране на българската интелигенция.

След като в редакционната политика на списанието надделяват идеите на по-консервативните кръгове, Драган Цанков се оттегля и създава вестник "България" (1859-1863 г.), чрез който проповядва своите идеи за разрешаване на българския църковен въпрос по пътя на униатството.

В развитието на процесите на духовна и политическата еманципация на българите през XIX век в пределите на Османската империя, група деятели за църковна независимост и отделяне от юрисдикцията на Цариградската патриаршия стигат до идеята за уния с Рим. Униатското движение възниква в резултат на засилването на католическата пропаганда след загубата на Русия в Кримската война (октомври 1853 - февруари 1856 г.) - военния конфликт между Русия и съюзът между  Османската империя, Франция, Британската имерия и Сардинското крралство. Франция и Англия в стремежа си да отслабят руското влияние на Балканите, изпращат множество католически и протестантски мисионери, които разгръщат силна агитация за откъсване на българите от православието. Османското правителство, заинтересовано от разрушаването на верското единство на българите и за да нанесе удар на руското влияние, поддържа униатското движение. 

През 1861 г. Драган Цанков участва в посещението при папа Пий IX в Рим, при което архимандрит Йосиф Соколски е ръкоположен за епископ.

"България“ с подзаглавие "Вестник за българските интереси" е български обществено-политически вестник. Излиза един-три пъти седмично в Цариград от 28 март 1859 до 25 март 1863 година.

Издател и редактори на вестника са Драган Цанков и (май - декември 1861 г.) Христо Ваклидова. Отпечатва се в собствената печатница на Драган Цанков. Насочен е срещу гръцката патриаршия, бори се за българска черковна йерархия. В брой 25 е обнародвано прошението на българите от Кукушка епархия до папа Пий IX да бъдат приети под покровителството на католическата църква и вестникът става орган на униатството. Драган Цанков води остра полемика в защита на своята теза с гръцки и български вестници. Подкрепян е материално от френската католическа пропаганда.

След неуспеха на унията през 1863 г. Цанков се завръща в Свищов и става служител в османската администрация. По-късно е учител и съдия в Русе (1865 - 1867 г.) и помощник-управител на Нишкия (1868 - 1869 г.) и Виниския (1869 - 1872 г.) санджак (основната административно-териториална единица в Османската империя). През следващите години е учител в Цариград. През 1876 - 1877 г., заедно с Марко Балабанов, е натоварен от Българската екзархия да пътува в Европа, за да информира общественото мнение за положението на българите след  Априлското въстание през 1876 година.

 

Драган Киряков Цанков 

(с истинско име Димитър Гиков) е български политик, почетен член на Българското книжовно дружество. Той е трети поред министър-председател на България, изпълнявал тази длъжност от 7 април до 10 декември 1880 г., и седми министър-председател на България от 19 септември 1883 до 11 юли 1884 година.

Драган Цанков е бил народен представител в Учредителното, първото Влеко Народно събрание (1879 г.) и в I (1879 г.), II (1880 - 1881 г.), IV (1884 - 1886 г.), X (1899 - 1900 г.), XI (1901 г.) и XII (1902 - 1903 г.) обикновено Народно събрание. Бил е и председател на XII обикновено Народно събрание в периода от 22 април 1902 до 21 август 1903 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във