Банкеръ Daily

Общество и политика

Вежди Рашидов предлага 5-годишни мандати за шефовете на БНР и БНТ

Председателят  на комисията по култура и медии Вежди Рашидов (ГЕРБ) предлага мандатът на генералните директори на Българското национално радио и Българската национална телевизия да се увеличи от 3 на 5 години. Той е внесъл законопроект за промени в закона за радиото и телевизията.

В мотивите се казва, че разпоредбата за 3-годишен мандат е от 1998 г. и оттогава не е променяна. Според Рашидов даден директор губи значително време, докато навлезе в длъжността си преди реално да започне да върши работа, като са нужни поне 4-6 месеца за адаптация. Според шефа на културната комисия обаче актуалните проблеми пред обществените медии не позволяват подобна загуба на време. 3-годишната повторяемост поставя в неблагоприятно положение и служителите на БНТ и БНР, започнати дейности не намират своята реализация, нанасят се и трайни вреди във финансов план.

Генералните директори на БНР и БНТ ще могат да бъдат избирани на същата длъжност за не повече от два последователни 5-годишни мандата, пише още в предложението. Мандатите трябва да бъдат освен последователни, и пълни. За кандидатите за генерален директор на БНР И БНТ се изисква не по-малко от петгодишен професионален опит (а не трудов стаж) в радио и съответно в телевизия. Изрично се записва, че генералните директори се избират след публична процедура. Избор на нов директор следва да се провежда не по-късно от един месец преди изтичане на мандата на действащия генерален директор.

Мандатите на управителните съвети на двете обществени медии също стават 5-годишни. Както и досега, едно лице може да бъде избирано в управителен съвет на БНР или БНТ за не повече от два мандата, като новото е, че тези мандати също трябва да са пълни и последователни. Управителните съвети на БНР и БНТ вземат решение с мнозинство (премахва се думата "обикновено") от всички членове. Отпада изискването членовете на управителните съвети на БНР и БНТ да имат местожителство на територията на страната, но остава това, че те следва да са с българско гражданство и висше образование. Въвежда се и изискване за "5-годишен професионален опит", а не просто "опит", в областта на радио- и телевизионната дейност, на културата, журналистиката, аудиовизията, електронните съобщения, правото или икономиката.

Част от новите текстове касаят и членовете на СЕМ. Досега те можеха да бъдат лица с българско гражданство, висше образование и опит в следните области: електронни медии, електронни съобщения, журналистика, право или икономика, както и да имат обществен авторитет и професионално признание. Занапред този опит обаче трябва да е "5-годишен професионален".

Facebook logo
Бъдете с нас и във