Банкеръ Daily

Общество и политика

Вече и на 40 години ще може да се постъпва в армията

Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. С измененията се предлага регламентиране на възрастта за приемане на военна служба на 40 години за всички категории военнослужещи.

В досега действащото законодателство на военна служба се приемаха пълнолетни български граждани, които не са по-възрастни от 40 години - за офицерите, 33 години - за офицерските кандидати и сержантите (старшините) и 28 години - за войниците (матросите).

Съгласно текстовете, военнослужещите с висши офицерски звания и с военно звание „полковник" (капитан I ранг), които са на длъжност повече от 4 години и откажат да бъдат преназначени на друга предложена им длъжност в същото или по-високо длъжностно ниво, продължават да заемат длъжността си за срок 1 година.

Пределната възраст за военна служба на военнослужещите, които към датата на влизането в сила на този закон са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване, в интерес на службата може да бъде удължена до три години по решение на министъра на отбраната след мотивирано предложение по команден ред.

Депутатите разшириха и Съвета по отбрана с командира на Съвместното командване на специалните операции, директора на служба „Военна информация“ и началника на Военна академия „Г.С. Раковски“. Досега съветът включваше заместник-министрите на отбраната, началника на политическия кабинет, постоянния секретар на отбраната, началника на отбраната и неговите заместници, командващия на Съвместното командване на силите, командирите на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили.

Facebook logo
Бъдете с нас и във