Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВДИГАНЕТО НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ ПЛАШИ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИТОРИ

Споровете около новия проектозакон за публичното предлагане на акции през изминалите няколко седмици изместиха акцента си от съдбата на извънборсовия пазар към възможността за увеличаване на капитала на публичните дружества под условие. След сериозни разисквания тази възможност отпадна от проекта. Беше възприета идеята увеличаването на капитала да става с емисия на права. По този начин досегашните акционери ще избират дали да запишат акции от новия капитал, или да продадат това свое право на други инвеститори. След обсъжданията в Министерския съвет обаче в текстовете на закона се появиха разпоредби, позволяващи капиталът на дадено публично дружество да се увеличава и чрез апортни вноски.


На всички е добре известно, че по правило след сключените досега приватизационни сделки новите инвеститори увеличават капитала на дружеството именно чрез апорт, защото това им гарантира данъчни облекчения. Чуждестранните портфейлни инвеститори са много чувствителни към възможността придобитите от тях акции да загубят от тежестта си и затова през последната седмица доста от инвестиционните банки в Лондон и Ню Йорк са подкрепили публично тезата, че увеличаването на капитала под условие е недопустимо. Те вече на два пъти бяха изненадани от такива решения - единия път от купувача на Соди Девня - Солвей, а след това - от купувача на МДК, Пирдоп - Юнион Миниер. Вторият случай беше по-драстичен, защото белгийците изкупиха изцяло дяловете от другите акционери и дружеството вече не е публично. От Агенцията за приватизация твърдят, че на нашите предприятия са им нужни сериозни стратегически инвеститори, но мнозина между тях обясняват, че не знаят предварително какъв ще бъде характерът на вложенията си. Това зависи от инвестиционния климат в страната и от конкретните условия, при които ще се осъществи вложението.


Чуждестранните портфейлни инвеститори държат също емитентите по-често да предоставят информация за себе си. Например в Полша това става всеки месец. У нас емитентите са зъдължени да актуализират проспектите си на всеки шест месеца и да предоставят годишните си данни до края на март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във