Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВАСИЛ БОЖКОВ НЯМА НУЖДА ОТ КРЪЧМАР ЗА СМЕТКИТЕ СИ

Васил Божков, президент на НОВЕ холдинг и собственик на Българска търговска и индустриална банка (БТИБ) и още по-известният президент на Мултигруп Илия Павлов, членове на самообявилата се през 1994 г. за групировка на национално отговорния капитал Г-13, имат общ бизнес най-вече в хазарта, но и не само там. Пред широката общественост обаче дълго време и двамата подчертаваха пълната си независимост един от друг. Нещо повече - те дори демонстрираха конкуренция в публичното пространство.


През миналата седмица първи акционерите на Кредитна банка дадоха съгласието за обединяване на капитала им с този на БТИБ. На 26 юни Божковата банка трябваше също да приеме подобно решение, но то така и не бе взето. Акционерите дискутираха върху устава на Кредитна банка и направените в него промени, както и върху данните за финансовото й състояние, за да бъдат изцяло защитени интересите на вложителите и партньорите. Поради сложността на въпросите, възникнали по време на дискусията, и необходимостта от допълнителна информация събранието реши да възобнови разискванията на 30 юни - гласи лаконичното съобщение на пресслужбата на НОВЕ холдинг. В прав текст това означава, че Васил Божков вероятно вече се съмнява във възможностите на Кредитна банка да удържи на конкуренцията на банковия пазар, особено след като върне в края на годината на ДСК облигациите по ЗУНК за 14.45 млн. щ. долара, които в момента управлява.


По-любопитното на фона на тази нова ситуация е, че


инициатор на операцията по вливането е Васил Божков


защото проблемът с 10-те млрд. лв. капиталова база стои именно пред банката, контролирана от него. За Кредитна банка, в която Мултигруп - България АД държи пряко 4.9% и чрез свързани лица още 58.96%, този проблем - поне за момента, не съществува. Разбира се, заслугата за това Мултигруп да контролира 63.86% от капитала има старият управителен съвет на БНБ, който, малко преди да се оттегли от позициите си (на 5 юни миналата година), благослови подобно статукво. Година по-късно - на 22 юни 1998 г., ръководството на Кредитна банка отчете, че капиталовата й база е 13 млрд. лева. От банката обаче твърдят, че


делът на Мултигруп непрекъснато спада


и в момента е под 50 процента.


Това се дължи на факта, че някои от фирмите, които първоначално бяха включени в списъка на свързаните лица, са отпаднали от него поради промяна на основния собственик в тях. Последният списък е предоставен на подуправителя на БНБ Емилия Миланова в началото на април тази година - обясни изпълнителният директор на Кредитна банка Владимир Бонев.


В БТИБ ситуацията е съвсем друга. Васил Божков хем не допуска нови големи акционери в банката, хем не желае да се раздели с нея. Проектът му за консолидация не срещна ентусиазираната подкрепа и на мениджърския екип на БТИБ в лицето на Огнян Енчев и Веселин Ранков. Известно е, че те настояваха за привличането на нови акционери, сред които бе и Мелинвест. През последните седмица-две на хоризонта се появиха и един италианско-швейцарски консорциум, специализиран в производството и търговията на цветни метали, и един руски холдинг, кандидати за контролния пакет на БТИБ.
Лобитата


Интересното е, че за италианския консорциум е лобирал бившият министър на правосъдието Младен Червеняков, а за руския холдинг - бившият подуправител на БНБ Милети Младенов. Дочу се също и името на офшорна компания, която ту се спрягаше като трети купувач, с турски произход, ту като другото лице на руския холдинг, ту като продукт на оттеглилия се от надзорния съвет на Кредитна банка Сашо Дончев. Коментарите за вливането на БТИБ в Кредитна банка допуснаха дори възможността операцията да е замислена, за да принуди евентуалните кандидат-акционери за Божковата банка да не се колебаят дълго при вземането на решение. Все пак, като доказателство за намеренията си, новите инвеститори или трябва да внесат парите по капиталовата сметка, или да предоставят банкова гаранция. До края на миналата седмица обаче това не стана. Най-вероятно по тази причина събранието на БТИБ бе отложено с няколко дни (за вторник).


Плюсове и минуси


В случай на вливане в Кредитна банка Васил Божков ще получи място в надзорния й съвет и ще има известно влияние при управлението й. Все пак не се изключва и вариантът на един по-късен етап - ако нещата с Мултигруп не потръгнат, той да продаде акциите си на друг инвеститор.


Голямата загадка за банковите среди е дали Огнян Енчев и Веселин Ранков ще последват примера на своя бос при евентуално вливане на БТИБ в Кредитна банка. Не е тайна, че от дълго време двамата са в обтегнати отношения с Васил Божков. Залозите в банковата система са в полза на версията, че Енчев и Ранков няма да постъпят като ексгуверньора на БНБ Любомир Филипов, приемайки някакво управленско столче в банката на Мултигруп.


Ако все пак БТИБ избере варианта за увеличаване на капитала чрез нови инвеститори, оставането на Ранков и Енчев в банката вероятно ще е въпрос на нова договорка.


Извън емоциите


експертите от Вътрешен контрол на Кредитна банка, заедно с нейния прокурист Любомир Филипов, направиха още преди месец предварителна оценка на БТИБ. Последва и екстрен одит на банката на НОВЕ холдинг от наетата за целта Бул одит, която е вътрешен одитор на Кредитна банка. Оказало се, че по международните стандарти нетната стойност на БТИБ е значително по-висока. Любомир Филипов посочи, че независимо от този факт одиторите са имали и известни резерви, но не пожела да уточни от какво естество са те.


Банката е управлявана доста консервативно в положителния смисъл, което не е често срещано явление у нас. Може би това е една от причините тя да не успее да увеличи своя капитал - коментира г-н Филипов.


От гледна точка на Кредитна банка увеличението на капитала й с този на БТИБ не е толкова значимо. Но пък има психологическо въздействие върху участниците на скромния ни пазар и клиентите. Още повече, като се знае, че банката на НОВЕ холдинг е най-малката у нас с балансово число в края на май тази година от 12.2 млрд. лева.


Схемата за вливане


На 22 юни сутринта изпълнителните директори на Кредитна банка и БТИБ подписаха предварителен договор за вливане, който се състои от пет страници. На практика този документ бе необходим по-скоро на собствениците на Кредитна банка, които няколко часа по-късно трябваше да подложат на гласуване решението за въпросната операция.


Според подписания договор схемата за вливане е съвсем проста и е съобразена с изискванията на Търговския закон и на Закона за банките. На практика, след вливането си БТИБ ще се прекрати без ликвидация, а Кредитна банка ще поеме всичките й активи и пасиви в условията на универсално правоприемство. След като обединението бъде вписано в търговския регистър, всеки един от акционерите на БТИБ, притежаващи общо 140 хил. акции с общ номинал от 1.4 млрд. лв., ще получи срещу всяка притежавана акция по 20 акции от Кредитна банка от неразпределените й книжа от последната емисия до 30 млрд. лева. Това означава, че замяната на акции ще стане в съотношение 1:1, а разликата в бройките идва от различния им номинал - за БТИБ той е 10 000 лв., а при Кредитна банка - 500 лева.


До вписването в съда банките ще имат отделен сетълмент и ще се разплащат самостоятелно. Едва след като БНБ прецени, двете банки ще минат на един общ сетълмент. В шестмесечния период, определен от закона, обаче те ще водят разделно счетоводство.


В началото на миналата седмица акционерите на Кредитна банка одобриха договора за вливане и дадоха пълни права на изпълнителните директори да подпишат всички необходими документи за получаване на изискваните от Закона за банките разрешения от БНБ. Другото делегирано право от акционерите е ръководното тяло на банката, съвместно със специализираното одиторско предприятие Бул одит ООД, да разработят счетоводен модел за осъществяване на вливането, замяната на акциите и разделното управление на имуществото в шестмесечния срок.


В духа на традициите на Кредитна банка


годишното общо събрание протече стегнато - по комсомолски. Не би и могло да бъде другояче, след като шепа акционери представляваха около 93% от акциите с право на глас. С пълно мнозинство и без излишни дискусии бяха приети докладът за дейността на банката през миналата година и отчетът на одиторите.


Съгласно дневния ред акционерите трябваше да гласуват и промени в състава на надзорния съвет. От него бе освободен Радослав Ненов, а на мястото му бе избран адвокатът Минко Русинов.


Смут в редиците на полузаспалите акционери


предизвика пълномощникът на Сашо Дончев - Борислав Стоянов. Той заяви, че г-н Дончев настоява да бъде освободен от надзорния съвет на банката като физическо лице и като изпълнителен директор на Овъргаз Инк.


Възможно ли е това да стане чрез пълномощно? - запитаха веднага изненадани акционери. При първоначалното гласуване единствено Илия Павлов се изказа против напускането на Сашо Дончев.


Не знаех, че Сашо ще си направи самоотвод и не знам кой ще представлява Овъргаз в Кредитна банка - бяха първите реплики на Павлов. - Единственото спасение е, че и аз съм член на надзорния съвет на дружеството. В този смисъл Овъргаз пак ще има свой представител - допълни той.


Казусът Сашо Дончев


Юристите на Кредитна банка поискаха да се уверят в достоверността на пълномощното и установиха, че има неясни пълномощия. Според предварителния сценарий на събранието се предвиждаше само една промяна в НС - тази на Радослав Ненов с Минко Русинов. И след като не бе предвидено да се избира нов надзорен съвет, се стигна до извода, че пълномощното, издадено от Дончев, е неточно формулирано. Пълномощникът пък не можа да обясни дали и в този случай отново има право да го представлява, а това един ден може да стане повод за серия съдебни дела.


За да се излезе от правния казус, председателят на управителния съвет на Кредитна банка Ивайло Божков внесе предложение Сашо Дончев все пак да бъде освободен като член на надзорния съвет и на негово място издигна кандидатурата на Стоян Денчев - до неотдавна депутат от ОНС. Г-н Денчев е компетентен в областта на администрацията и може да помогне за развитието на финансовата институция - аргументира предложението си Ивайло Божков.


В крайна сметка подновеният надзорен съвет на Кредитна банка изглежда така: Илия Павлов - председател на НС, Минко Русинов, Николай Вълканов, Боряна Попова - представител на MG Finanse, Стоян Денчев, Сергей Тимофеевич Пашин - изпълнителен директор на Топенерджи, който ще представлява Газпром чрез дъщерната му структура Овъргаз Инк, и Иван Тодоров - изпълнителен директор на Сиела.


Оттеглянето на Сашо Дончев може да се приеме като поредния знак за дистанцирането му от Мултигруп. Предполага се също, че това ще доведе и до оттегляне на депозираната от него молба в БНБ за покупката на 50% от Кредитна банка, след като до събранието той не получи одобрението на Банков надзор. Интересно е обаче дали подобно развитие на нещата ще подкрепи или ще попречи на инвестиционните намерения на Васил Божков. Не е тайна, че НОВЕ холдинг има интереси към газификацията на някои градове в Южна България. От друга страна пък, не е изключено, ако във вторник вливането бъде отхвърлено, капиталите на Овъргаз под някаква друга форма да се насочат не къде да е, а в БТИБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във