Банкеръ Daily

Общество и политика

ВАС възобнови производството по делото с казуса за отстраняването на Гешев

Тричленен състав на Върховния административен съд възобнови производството по административно дело № 9025 от 2021 г. по казуса с искането за отстраняване на главния прокурор Иван Гешев, съобщиха от пресцентъра на ВАС.

То беше образувано по жалби на министъра на правосъдието и СГД „Боец – България обединена с една цел“ срещу решението на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 1 от протокол 14 от 22 юли 2021 г., с което беше „оставено без разглеждане като недопустимо" внесеното предложение от министъра на правосъдието за отстраняване на главния прокурор. 

Административното дело във ВАС беше възобновено след като на 15 февруари (вторник) решението на Конституционния съд на Република България беше обнародвано в „Държавен вестник“. Конституционните съдии бяха сезирани през август миналата година с въпроса дали министърът на правосъдието има право да поиска освобождаването на главния прокурор. 

Като съобразяват задължителното тълкуване на Конституционния съд, върховните магистрати от тричленния състав на ВАС приемат, че министърът на правосъдието е активно легитимиран да инициира производство на основание чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от Закона за съдебната власт за предсрочно освобождаване на главния прокурор Иван Гешев, поради наличие на обстоятелства по чл. 129, ал. 3, т.5 от Конституцията на Република България, по който въпрос, ако не са налице процесуални пречки за разглеждането му Пленумът на ВСС дължи произнасяне по същество. Провиненията по чл. 129, ал 3, т.5 от Конституцията са от такъв характер, че могат сериозно да накърнят доверието в правосъдието и престижа на съдебната власт именно, ако са извършени от така наречените „трима големи“ – административните ръководители на ВАС, ВКС и Прокуратурата.

С днешния си съдебен акт магистратите от ВАС изпращат административната преписка на Пленума на ВСС за продължаване на административнопроизводствените действия.

Определението по административно дело № 9025 от 2021 г. може да бъде обжалвано пред петчленен състав на Върховния административен съд. 

Със същото определение съставът на ВАС оставя без разглеждане жалбата на СГД „Боец – България обединена с една цел“ поради липса на правен интерес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във