Банкеръ Daily

Общество и политика

Варна ще има бюджет от близо 648 млн. лева през 2022 г.

Варна ще разполага с бюджет от близо 648 млн. лева през 2022 година. Финансовата макрорамка бе приета от Варненския общински съвет, съобщиха от общината.

Бюджетът за поредна година е рекорден, без да има увеличение на местните данъци и такси, въпреки трудно прогнозируемата икономическа среда и късно приетия Закон за държавния бюджет. Приоритет остават инвестициите в образователната инфраструктура, икономическото развитие на града и естетизация на градската среда. Заложени са средства за увеличение на минималната работна заплата на педагогическия персонал в детски ясли и здравни кабинети, на заетите в системата на предучилищното и училищното образование - от 1 април. В същото време родителите ще бъдат освободени от такси в детските градини и ясли, считано от месец април. 

Прогнозните приходи в бюджета са в размер на почти 320 млн. лева - собствени приходи и близо 239,8 млн. лв. - от делегирани държавни дейности. Общо 88,2 млн. лева ще бъдат осигурени по европейски проекти и програми.

В разходната част за поредна година най-голям е делът на средствата за образование - 202 млн. лева, или 36% от общия бюджет. Продължава изпълнението на проект „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища”, който предвижда инвестиции в изграждане на нови сгради за образователната структура. 

Повече средствата са предвидени за здравеопазване - над  30 млн. лева. С над 4,1 млн. лева е увеличен бюджетът за социални дейности през 2022 спрямо този за предходната година и възлиза на над 26 млн. лева.  През тази година общината ще предоставя 57 услуги с местно и държавно финансиране. 

Капиталовата програма е в размер на почти 224 млн. лева, от които 144 млн. лв. ще бъдат осигурени от бюджета, а останалите – по европейски проекти. Близо 69 млн. лева са средствата по проекта „Екологично чист транспорт за Варна“, по който в общинското дружество „Градски транспорт“ ще влязат  60 електробуса, от които 40 са тип „соло“ и 20 – „съчленени“. Също така ще бъдат доставени и монтирани над 60 зарядни станции. В сферата на екологията предвидените суми за чистота са в размер на 44,4 млн. лева, а за озеленяване - близо 5,4 млн. лева. За осветление са заделени 6,5 млн. лева, за рехабилитация на уличната мрежа - 9 млн. лева.

Почти 26,5 млн. лева е бюджетът във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ за 2022 г. и бележи ръст с около 7,6 млн. лева спрямо м.г. От тази сума 1  млн. лв. ще бъдат разпределени за проекти на конкурсен принцип по Фонд "Култура". И тази година Варна ще бъде домакин на редица международни и национални фестивали. 

За спорт в новия бюджет са планирани 13,7 млн. лева. 

В бюджета е заложен нов дългосрочен общински дълг за реализиране на 14 инвестиционни проекта. Той ще се усвоява на няколко транша, според изпълнение на дейностите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във