Банкеръ Daily

Общество и политика

ВАП образува преписка за имот на Боил Банов в Копривщица

Върховната административна прокуратура (ВАП) образува преписка по информация в медиите за закупен имот от бивш министър на културата в град Копривщица. Това съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

Припомняме, че преди дни от Сдружение „Зограф“ алармираха, че бившият министър Боил Банов е закупил на безценица имот във възрожденския град.

Предвид засиления обществен и медиен интерес и на основание чл.145, ал.1, т.1 от ЗСВ, ВАП изиска от проф. Велислав Минеков, служебен министър на културата, информация досежно наличието на план за опазване и управление на архитектурно-исторически резерват Копривщица. Териториално-устройствената защита на недвижимото културно наследство обхваща и планове за опазване и управление на недвижими културни ценности, поясняват от пресцентъра на държавното обвинение.

Съгласно чл.81, ал.4 от Закона за културното наследство (ЗКН), плановете за опазване и управление се изготвят задължително за:

1. недвижимите културни ценности, включени в Индикативната листа за културното и природното наследство на Република България;

2. археологическите резервати;

3. груповите недвижими културни ценности с национално значение;

4. единичните недвижими културни ценности с национално значение - в случаите, когато се възлагат на концесия.

Град Копривщица е обявен за архитектурно-исторически резерват с Постановление на МС № 28 от 29.06.1971 г., обн. ДВ, бр.58 от 1971 г. Включен е в Списъка на недвижимите културни ценности (паметници на културата) с категория „национално значение“ на територията на Софийска област, съгласно ЗКН, съобразно данните от съхранявания в НИНКН Национален публичен регистър на недвижимите културни ценности, съдържащ всички актове до влизане в сила на ЗКН за статута на обекти като недвижими паметници на културата (нeдвижими културни ценности по смисъла §10, ал. 1 и §12, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗКН, и всички актове по чл.58, ал.1, чл.62, ал.1 и ал.2 и чл.65, ал.1 ЗКН).

Ето защо и в изпълнение на конституционно установените си правомощия да следи за спазване на законността (чл.127 от Конституцията), Върховна административна прокуратура сезира министъра на културата да упражни правомощията си и да върне информация в кратък срок.

Съобразно изнесени в публикациите твърдения за данъчни или друг вид нарушения, съобразявайки функционалната си компетентност, ВАП ги изпраща на ВКП.

Преди дни от Сдружение "Зограф" запитаха има ли връзка между проваленото дело за Ларгото и рязкото подобряване на материалното благосъстояние на Банов?

Как Боил Банов успя да си напазарува имот на безценица във възрожденска Копривщица, след като дори и незастроени парцели в китното подбалканско градче се продават далеч по-скъпо, отколкото е платил екскултурният министър за имотната си придобивка, питат от гражданското сдружение.

Националната агенция за приходите (НАП) е редно да започне проверка на бившия министър на културата Боил Банов, личното благосъстояние на когото сериозно се подобри по време на мандата му. От имущecтвeнaта му дeклaрaция в рeгиcтърa нa лицaтa, зaeмaщи виcши публични длъжнocти, кaчeнa в caйтa нa КПКОНПИ, cе разбира, чe от 2018 г. тoй е горд собственик на къща с РЗП 140 кв. м и двор от 324 квадрата в Архитектурно-историческия резерват срещу скромната сума от 56 700 лв., отбелязват oт cдружeниe „Зoгрaф“.

Справка в сайта на Антикорупционната комисия показва също, че през 2019 г. министър Банов си е купил и високопроходим автомобил „Ленд Роувър фрилендър“, подходящ за офроуд приключения, твърдят още от сдружението.

Пред НАП ексминистър Банов дължи най-малкото обяснение за въпросната си изгодна имотна придобивка за сумата от едва 56 хиляди лева, както и доколко е реална обявената от него цена за покупко-продажбата на къщата с дворното място в Копривища в имуществената му декларация на сайта на КПКОНПИ, заявяват от гражданското сдружение.

От неправителствената организация допълват, че прoзрaчнocттa в имущecтвeнoтo cъcтoяниe и дoхoдитe нa зaeмaщитe виcши държaвни длъжнocти лица e нeoтмeним принцип нa прaвoвaтa държaвa и нeгoвoтo нaрушaвaнe cлeдвa винаги дa вoди дo caнкции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във