Банкеръ Weekly

Общество и политика

ВАЛУТНИТЕ ДЕПОЗИТИ В ДОБРУДЖАНСКА БАНКА И КАПИТАЛБАНК СА РАЗМРАЗЕНИ

От 12 август ТБ БИОХИМ започна да изплаща първата
четвърт от валутните влогове на обявените в несъстоятелност Добруджанска
банка и КАПИТАЛБАНК. Сумите се изплащат на клиентите на фалиралите
банки по силата на Закона за държавна защита на влоговете в търговски
банки, за които е открито производство по несъстоятелност. За
целта в средата на юли Министерството на финансите емитира тригодишни
гаранционни държавни облигации в полза на БИОХИМ на обща стойност
3 182 100 щ. долара. Първата емисия е N BG 2040498110 от 13 февруари
1998 г. в размер на 3 128 600 щ. долара с падеж 9 февруари 2001
г., а втората - N BG2040598117 от 10 март 1998 г. в размер на
53 500 щ. долара с падеж 6 март 2001 година. Лихвите по тях се
изплащат на всеки шест месеца и са фиксирани. Техният размер се
определя до три дни след началото на всеки лихвен период на база
на усреднения шестмесечен LIBOR за предходния лихвен период плюс
надбавка от 2 процента. Тази доходност е изгодна за БИОХИМ, тъй
като е по-висока от лихвата, която обикновено се плаща по валутните
влогове. Рискът е в това, че кредитната институция трябва сама
да си осигури ликвидността.


Изплащането на втория транш от валутните влогове
в Добруджанска банка и КАПИТАЛБАНК ще започне от 12 февруари 1999
година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във